دیپلماسی عمومی برای کودکان: مطالعه موردی پویانمایی های والت دیزنی

فؤاد ایزدی؛ ابراهیم شمشیری

دوره 13، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22085/javm.2019.88651

چکیده
  «دیپلماسی عمومی برای کودکان» یا «دیپلماسی کودکان»، اقدامات و برنامه‌های دیپلماسی عمومی است که با هدف اثرگذاری بر روی کودکان طراحی و اجرا می‌شوند. بخشی از اهمیت دیپلماسی کودکان از جهت اثرات بلندمدت و عمیق آن است. تصورات و دیدگاه‌های اولیه از هر کشور، دولت و یا ملت که در ذهن کودکان دیگر کشورها ایجاد شود، مقدمه لازم برای ...  بیشتر