طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین

سمیه بابایی؛ اکبر نصراللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده

دوره 9، شماره 21 ، دی 1392، ، صفحه 9-42

چکیده
  موضوع این پژوهش، طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزویناست. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که استان قزوین به لحاظ اجتماعی، مرکب از قومیت‌های گوناگون و واجد تنوع فرهنگی بسیار است.مسئله اصلی این تحقیق برنامه‌ریزی راهبردی برای مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها از طریق شبکه سیمای استانی قزوین است. ...  بیشتر

ارزیابی معیار «برنامه‌ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی معاونت صدا» طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)

حبیب ابراهیم پور؛ افسانه حسینی

دوره 5، شماره 9 ، مهر 1388، ، صفحه 105-122

چکیده
  به‌منظور برداشتن گام‌هایی مؤثر، وضع حاکم بر معاونت صدا در خصوص برنامه­ریزی و مدیریت منابع انسانی بررسی شد. روش به‌کاررفته در این تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی است. با جمع­آوری دیدگاه مدیران و مسئولان و کارشناسان (حداقل دارای مدرک کارشناسی) معاونت صدا که جامعة آماری حدود 1000نفر و حجم نمونه حدود 200 نفرند، معیار برنامه‌ریزی و ...  بیشتر