بررسی محدودیت‌ها و مزایای شیوه فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران

مهدی یادگاری؛ علی اصغر فهیمی فر

دوره 5، شماره 10 ، دی 1388، ، صفحه 29-42

چکیده
  یکی از اهداف این مقاله، تحلیل وضعیت فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران است. خصوصاً در چند سال اخیر، رویکرد مدیریت کلان سازمان به تولید انبوه تله فیلم؛ گرایش زیادی پیدا کرده است. بدیهی است هر گونه رویکردی ،محسنات و محدودیت‌هایی دارد. با شناخت دقیق و بررسی موشکافانه این جریان؛ می‌توان از منحرف‌شدن آن که منجر به افت کمی ...  بیشتر