تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی با تاکید بر آثار آن بر حقوق خصوصی اشخاص

محسن اسماعیلی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 11-36

https://doi.org/10.22085/javm.2021.254181.1630

چکیده
  تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. امّا به‌هرحال واقعیتی است که خود را بر همۀ ما تحمیل کرده است. آثار گسترده و عمیق این پدیده بر عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چندان مشهود است که به مهندسان زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی‌دهد؛ به‌ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی‌ترین منابع مالی ...  بیشتر

الگوی فرایندی شکل‌گیری و انتقال پیام‌های تبلیغاتی در رسانه ملی

باقر ساروخانی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 37-57

https://doi.org/10.22085/javm.2021.254194.1631

چکیده
  از جهان آماتورسیم در رسانه‌های جمعی خارج شده‌ایم. در عصر حرفه‌ای شدن رسانه‌های جمعی، تبلیغات تجاری اجتناب‌ناپذیر شده‌اند. امکان بازگشت نیز نیست. تبلیغات جزء وسیعی از هزینه‌ها را می‌پوشانند. بنابراین، نیازمند الگویی فراگیر هستیم تا از زوایای مختلف این پدیده را پوشش دهد: اخلاقی بودن تبلیغات تجاری را موجب گردد. رابطه فرهنگ و تبلیغات ...  بیشتر

اصول ومبانی تبلیغات بازرگانی ازدیدگاه اسلام

سیدحسین شرف الدین

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 59-101

https://doi.org/10.22085/javm.2021.252106.1605

چکیده
  چکیده:ازجمله کارکردهای دیرینه ومعمول رسانه های جمعی، مشارکت درفعالیت های تبلیغی عموما و تبلیغات بازرگانی، خصوصا است. بی شک،‌ کنش رسانه دراین خصوص همچون سایرعرصه ها، به دواعی، ضرورت ها، اقتضائات و اهدافی مستند است و منطق توجیهی خاصی آن را حمایت و همراهی می کند.آنچه دربررسی تحلیلی وانتقادی این کنش مهم است نه انگیزه و قصد یک سازمان ...  بیشتر

به سوی الگوی اسلامی تبلیغات بازرگانی

محمد هادی همایون

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 103-133

https://doi.org/10.22085/javm.2021.254200.1632

چکیده
  اصولاً آنچه یک جامعه و حکومت اسلامی را از غیر آن متمایز می‌‌سازد، برخورداری آن جامعه و حکومت از الگوهای اصیل برخاسته از تعالیم اسلامی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی است. در این راستا، تبلیغات تجاری که در جهان معاصر با گستره و نفوذی فوق العاده حیات اجتماعی انسان را در زیر سلطه خویش گرفته و تلاش می‌‌کند تا ارزش‌های غربی را بر زندگی ...  بیشتر

روش شناسی تحقیق علمی در تبلیغات بازرگانی

امیدعلی مسعودی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 169-200

https://doi.org/10.22085/javm.2021.251869.1603

چکیده
  تبلیغات بازرگانی ،همچون تبلیغات سیاسی ومردمی، حوزه ای تخصصی است که پیش ازانجام هرتبلیغی نیازمند تحقیق علمی است که باتحقیقات غیرعلمی که درروش های غیرعلمی بکارمی رود، متفاوت و متنوع تراست.هدف این تحقیق شناخت انواع تحقیق کاربردی درحوزه تبلیغات بازرگانی است ، با توجه به تحولات روزافزون فناوری های اطلاعاتی وارتباطی وپیدایش رسانه های ...  بیشتر

آسیب‌ شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بر توسعه کالاهای ملی

محمدعلی خیاط؛ محمدصادق نصراللهی؛ محمد غفاری

دوره 14، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22085/javm.2020.193171.1363

چکیده
  هر کالا هر میزان هم که مرغوب و عالی باشد تا زمانی که به عموم معرفی نگردد، موردتوجه و استقبال عموم قرار نخواهد گرفت، از طرفی با توجه به دغدغه و تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در پرداختن به موضوع حمایت از کالای مرغوب ایرانی و ظرفیت­های بالقوه رسانة ملی در این امر، هدف از انجام این پژوهش، آسیب‌شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی صداوسیمای ...  بیشتر

روند پژوهی رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی

علیرضا سلیمی؛ مهدی یوسف؛ علیرضا حسینی

دوره 14، شماره 33 ، خرداد 1399، ، صفحه 65-88

https://doi.org/10.22085/javm.2020.204489.1417

چکیده
  تبلیغات بازرگانی مستعد درگیر شدن با مسائل حقوقی و مسئولیت‌آور است. ازجمله زمینه‌های مسئولیت‌زا یا ضمان‌آور، قواعد و موضوعات فقهی هستند که میزان عدم رعایت آنها در تبلیغ، با گمراهی و فریب منجر به خسارت مادی و معنوی به مخاطب تناسب دارد. یافته‌های تحقیق «کنکاشی در رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی» که پیشتر انجام ...  بیشتر

بازنمایی مصرف در تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (شبکه اول و دوم سیما)

سیدرضا نقیب السادات؛ انسیه فرهمندزاد

دوره 13، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 191-219

https://doi.org/10.22085/javm.2020.199645.1394

چکیده
  امروزه مصرف ، در حوزۀ بسیار وسیعی به نام سبک زندگی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بعضی از صاحب‌نظران و متفکرانی که در زمینۀ مصرف نظریه‌پردازی کرده‌اند، مصرف را در شکل کلی‌تر، یعنی سبک زندگی در نظر گرفته اند . این پژوهش با هدف شناخت شیوه و نحوۀ انعکاس مصرف در تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. از این‌رو مفهوم مصرف در این ...  بیشتر