به سوی الگوی اسلامی تبلیغات بازرگانی

محمد هادی همایون

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، ، صفحه 103-133

https://doi.org/10.22085/javm.2021.254200.1632

چکیده
  اصولاً آنچه یک جامعه و حکومت اسلامی را از غیر آن متمایز می‌‌سازد، برخورداری آن جامعه و حکومت از الگوهای اصیل برخاسته از تعالیم اسلامی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی است. در این راستا، تبلیغات تجاری که در جهان معاصر با گستره و نفوذی فوق العاده حیات اجتماعی انسان را در زیر سلطه خویش گرفته و تلاش می‌‌کند تا ارزش‌های غربی را بر زندگی ...  بیشتر