واکاوی نظام إرتقاء کیفیت در فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای

سیدمحمدصادق مرکبی؛ علی رجب زاده طهماسبی

دوره 13، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 117-149

https://doi.org/10.22085/javm.2019.196757.1380

چکیده
      در این مقاله با اتکاء به مبانی و قواعد «نظام ارتقای کیفیت» و با نگاهی به فعالیت‌ها و تولیدات در سپهر رسانه‌ای کشور؛ فرایند و چالش‌های این حوزه بررسی و تحلیل شده و بر شناسایی شبکة مسائل اصلی موجود در مراحل ایده‌پردازی، طراحی، تولید و انتشار آثار و محصولات رسانه‌ای، تأکید شده است. هدف این تحقیق؛ واکاوی نقش و عملکرد ...  بیشتر