مطالعه جنبه‌های آموزش غیر مستقیم و بهبود هوش هیجانی کودکان پیش دبستان در مجموعه انیمیشنی دورای جستجوگر

محمدرضا حسنایی؛ معصومه موگویی

دوره 13، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 79-108

https://doi.org/10.22085/javm.2020.204426.1414

چکیده
  یادگیری مهارت‌های زندگی و چگونگی مقابله با مسائل و رویدادهای مختلف، نقش مهمی در پیشرفت و موفقیت انسان‌ها برعهده دارد. این توانایی‌ها که مهارت‌های هوش هیجانی نام گرفته‌اند، می‌توانند در بهبود ارتباطات اجتماعی و کیفیت زندگی افراد نقش بسزایی داشته باشند. امروزه رسانه‌های جمعی ازجمله تلویزیون، ابزار آموزشی مناسبی در جهت افزایش ...  بیشتر