کارگردانی تله‌فیلم

سحر ناسوتی؛ محمود اربابی

دوره 6، شماره 12 ، تیر 1389، ، صفحه 11-31

چکیده
  هدف از نگارش مقاله‌ای در زمینة کارگردانی تله فیلم، تجهیز علمی هنری کارگردانان تلویزیون در آثار بلند روایتی دراماتیک، یافتن راه‌کارهای مناسب برای ارتقاء سطح کیفی فیلم‌های تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای رسیدن به این هدف، این پرسش اساسی مطرح است که آیا کارگردانی اثر دراماتیک در سینما و تلویزیون یکی است و آیا ...  بیشتر