فراروی بر محدودیت‌های ادراک انسانی بواسطه تکنولوژی پروتزی سینمایی

علیرضا صیاد

دوره 14، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22085/javm.2020.225138.1504

چکیده
  در دهه­ های انتهایی قرن نوزدهم و دهه­ های ابتدایی قرن بیستم، در کلان‌شهرهای مدرن به‌واسطه پیشرفت­ های فنّاورانه و تغییراتی که به‌واسطۀ فرایندهای صنعتی­ سازی پدید آمد، زندگی انسانی با ماشین­ ها و فنّاوری‌ها درهم‌تنیده شد. فرهنگ فنّاورانه ـ ماشینی مدرن، فهم سنتی از بدن انسانی و ظرفیت­ های ادراکی و جسمانی­ اش را دگرگون ...  بیشتر