ظرفیت‌های دستور روایت تزوتان تودوروف در تحلیل پیرنگ سریال‌های داستانی (با مطالعه موردی سریال «چیزهای عجیب»)

علی اکبر شعیبی؛ مسعود نقاش‌زاده

دوره 15، شماره 37 ، خرداد 1400، ، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22085/javm.2020.220665.1494

چکیده
  رویکرد ساختاری در مطالعات روایت و خصوصاً آثار ادبی و نمایشی، امکان کشف الگوهای پنهان ساختاری و زمینه‌های شناخت سازوکارهای درونی و نحوه‌ی ساخت این آثار را فراهم می‌آورد. این جستار به مطالعه کاربرد ظرفیت‌های الگوی روایت تودوروف در تحلیل و طراحی پیرنگ سریال‌های داستانی می‌پردازد و مسئله اصلی آن کاوش در کاربرد یکی از الگوهای ساختاری ...  بیشتر