عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های ترکیبی طنز سیما

حسین بصیریان جهرمی؛ بدریه جوکاری

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22085/javm.2021.301145.1817

چکیده
  برنامه‌های ترکیبی طنز، از جمله پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون است و این ظرفیت را دارند که بیشترین و ماندگارترین تاثیر را بر مخاطب بگذارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های ترکیبی طنز سیما و شناسایی دیدگاه‌های متخصصان رسانه‌ای در راستای رسیدن به راهکارهای نهایی و عملیاتی انجام شده است. روش ...  بیشتر

مبانی روانشناختی استفاده از طنز برای مخاطب کودک در برنامه‌سازی تلویزیونی

محمد رضا رضایی بایندر؛ ثریا احمدی

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22085/javm.2021.303084.1823

چکیده
  در این مقاله، ویژگی‌ها و مختصات طنز کودکان مورد بررسی قرار گرفته است. کانون اصلی مباحث مطرح در این گستره، تفاوت‌های رشدی و تحولی و محدودیت‌های شناختی کودکان در دریافت، پردازش و درک اطلاعات،  بویژه اطلاعات رسانه‌ای است. کمّیت و کیفیت پردازش اطلاعات در کودکان تفاوت ماهوی با بزرگسالان دارد. از این رو باید در تمام محتواهایی که در ...  بیشتر

معیارهای بنیادین طنزپردازی در سریال های تلویزیونی

مهدی داودآبادی فراهانی

دوره 16، شماره 41 ، فروردین 1401، ، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22085/javm.2021.307206.1830

چکیده
  این پژوهش کیفی با استفاده از روش تبیینی تحلیلی، به صورت استنتاجی و اکتشافی درصدد پاسخ­ به این پرسش است که چه معیارهای بنیادینی جهت طنزپردازی در سریال­های تلویزیونی باید مبنای عمل قرار گیرند؟ برای پاسخ به این پرسش مبنای تبیین معیارها، مدل «فرانظریه» بوده است تا با نگاه کلان از طریق «روش مثلث­سازی» میان مبانی اندیشه ...  بیشتر