خوانش مفهوم وانموده در تیزرها و آگهی‌‌های تبلیغاتی تلویزیون ایران (دهۀ 1390)

شبنم نعمنی آردی؛ حسین اردلانی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی

دوره 17، شماره 46 ، تیر 1402، ، صفحه 226-199

https://doi.org/10.22085/javm.2023.409489.2097

چکیده
   نظریۀ شبیه‌سازی واقعیت بودریار در تبلیغات تلویزیونی، شبیه‌سازی از نوع سوم است. از واقعیت، فقط علائم و نشانه‌ها باقی مانده و تصویر در حال پنهان کردنِ عدم وجود واقعیت در آنهاست. این پژوهش، درصدد است با مروری بر فلسفۀ بودریار و خوانش مفهوم وانموده، به این سؤال، پاسخ دهد که مفهوم وانموده در آگهی‌های تلویزیون ایران چه نقشی دارد؟ ...  بیشتر

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضددخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران (از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صداوسیما در سال 1390)

فرح غنی زاده سیدلر؛ ویدا همراز

دوره 9، شماره 21 ، دی 1392، ، صفحه 43-72

چکیده
  امروزه استعمال دخانیات یکی از مسائل مهم اجتماعی است. براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی، سالیانه بیش از 5 میلیون نفر در جهان و 40 هزار نفر در ایران در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‏دهند. همچنین، مصرف دخانیات در ایران روزانه چیزی معادل 50 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. لذا، تحقیق ...  بیشتر

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضددخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران (از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صداوسیما در سال 1390

محمدقلی میناوند؛ حمید رضا چراغپور

دوره 9، شماره 21 ، دی 1392، ، صفحه 73-90

چکیده
  امروزه استعمال دخانیات یکی از مسائل مهم اجتماعی است. براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی، سالیانه بیش از 5 میلیون نفر در جهان و 40 هزار نفر در ایران در اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‏دهند. همچنین، مصرف دخانیات در ایران روزانه چیزی معادل 50 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. لذا، تحقیق ...  بیشتر