ا

 • اربابی، محمود کارگردانی تله‌فیلم [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 11-31]

 • الوندی، علیرضا ارزش و رسانه [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 45-76]

 • امیری، فتح اله بررسی نقش فناوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]

ب

 • بصیریان، حسین میزان اعتماد مخاطبان نخبه به اخبار وب‌سایت‌های فارسی زبان [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 40-60]

 • بناج، حسن مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 9-22]

 • بیات، لیدا مطالعه جامعه شناختی تأثیر تلویزیون بر سرمایه اجتماعی خانواده (بررسی مقایسه‌ای خانواده‌های شهرستان‌های زنجان و خدابنده) [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 58-94]

چ

 • چابکی، شایسته کاربرد موسیقی در برنامه رادیویی بر اساس ریتم شبانه روزی بدون شنونده ی رادیو [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 69-89]

خ

 • خاکمردانی، رضا بررسی ضرورت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی دیگر، از نظر عوامل شبکه‌های رادیوهای تخصصی، و اولویت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی در استان‌ها [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 123-136]

 • خجسته، حسن بررسی ضرورت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی دیگر، از نظر عوامل شبکه‌های رادیوهای تخصصی، و اولویت راه‌اندازی رادیوهای تخصصی در استان‌ها [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 123-136]

د

 • دادگران، سیدمحمد بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در مرحله متقاعد سازی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 23-34]

 • دادگران، سیدمحمد رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 32-49]

 • دادگران، سیدمحمد تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 96-123]

 • دادگران، محمد بازنمایی غرب در سینمای ایران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-95]

ر

س

 • سخی، زهرا بازنمایی غرب در سینمای ایران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-95]

 • سرابی، سعید بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه‌ی آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان صدا و سیما از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 165-197]

 • سطوت، زهره بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 90-116]

ش

 • شریف خدایی، مجید بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 90-116]

 • شکربیگی، عالیه مطالعه جامعه شناختی تأثیر تلویزیون بر سرمایه اجتماعی خانواده (بررسی مقایسه‌ای خانواده‌های شهرستان‌های زنجان و خدابنده) [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 58-94]

ص

 • صابر عاملی، حوا بررسی اهمیت رویکرد رادیو در طرح ناهنجاری های اجتماعی و آسیب شناسی طرح ناهنجاری های اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 50-68]

 • صالحی، نرجس السادات آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟ [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 10-31]

 • صباحی، محمدحسین مستند ورزشی؛ زمینه‌ها و ضرورت‌ها [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 11-39]

 • صدیقی، هادی بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه‌ی آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان صدا و سیما از دیدگاه کارکنان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 165-197]

ض

 • ضابطی جهرمی، احمد بررسی نقش فناوری نوین رسانه‌ای در تولید فیلم‌های مستند با موضوع حیات وحش [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]

ف

 • فنائیان، رامین تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 96-123]

ق

 • قاسمی، ابوالحسن راهبردهای مستندسازدر مواجهه با واقعیت [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 95-122]

ک

 • کلهر، فاطمه بررسی اهمیت رویکرد رادیو در طرح ناهنجاری های اجتماعی و آسیب شناسی طرح ناهنجاری های اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 50-68]

گ

 • گیویان، عبدالله مقایسه روشهای علمی و ذوقی در تحلیل آگهی های تبلیغاتی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 9-22]

 • گیویان، عبدالله بازنمایی غرب در سینمای ایران [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 61-95]

م

 • محمودی، جواد بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 110-127]

 • مظفری، افسانه تلویزیون و نقش آن در توسعة تئاتر کشور [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 96-123]

 • مومنی، محمد بررسی رابطة نمایش و جامعه در یونان باستان [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 32-57]

 • مومنی، محمد بررسی رابطه نمایش( بازیگر) و جامعه( تماشاگر) در قرون وسطی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 147-192]

 • میراحمدی، سیامک بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در مرحله متقاعد سازی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 23-34]

ن

 • ناسوتی، سحر کارگردانی تله‌فیلم [دوره 6، شماره 12، 1389، صفحه 11-31]

 • نجفی، حمیدرضا رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 32-49]

ه

 • هاشمی، سید علیرضا شاخص‌های جمعیت شناختی و ضرورت‌های برنامه‌سازی [دوره 6، شماره 11، 1389، صفحه 124-146]

 • هرمزی زاده، محمدعلی ارزش و رسانه [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 45-76]

 • هرمزی زاده، محمدعلی بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 6، شماره 14، 1389، صفحه 110-127]

 • هرمزی زاده، محمدعلی آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟ [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 10-31]

 • همراز، ویدا کاربرد موسیقی در برنامه رادیویی بر اساس ریتم شبانه روزی بدون شنونده ی رادیو [دوره 6، شماره 13، 1389، صفحه 69-89]