ا

 • ابراهیم پور، حبیب ارزیابی معیار «برنامه‌ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی معاونت صدا» طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-122]

ب

 • بروجردی علوی، مهدخت بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 123-148]

ت

ح

 • حسینی، افسانه ارزیابی معیار «برنامه‌ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی معاونت صدا» طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 105-122]

 • حکیم آرا، محمد علی زیبایی شناسی تلویزیون؛ادراک، شناخت و مبانی ساختی [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 121-130]

 • حکیم آرا، محمدعلی روانشناسی رسانه؛ با تأکید بر تلویزیون، کودک و نوجوان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 117-125]

 • حکیم آرا، محمدعلی روان شناسی پیام های تصویری [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 69-82]

خ

 • خرمی، علیرضا پایدار سازی تصویر در دوربین های ویدیوئی به روش فازی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 74-83]

 • خسروی، نگار مروری بر تأثیر سیستم های چند عاملی ارتباطی در آیندة رسانه های دیجیتالی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 81-96]

د

 • دارایی، علی اصغر زیبایی شناسی تلویزیون از نظرگاه بودیار [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 103-120]

ر

 • رجبیه شایان، زهره آیا رادیو تلویزیون موجب تخریب سرمایه اجتماعی می شود؟ [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 104-123]

 • رحمتی، محمدمهدی مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 149-164]

 • روشندل اربطانی، طاهر بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان رادیو در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 58-73]

س

 • سرابی، سعید بررسی میزان توجه به اخبار توسعه در خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایران(ایرنا) و واحد مرکزی خبر " [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 85-104]

 • سروی زرگر، محمد معرفی کتاب: اسطوره های آگهی های تبلیغات تجاری [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 124-131]

 • سعید آبادی، محمدرضا مفاهیم نوین الگوی رسانه خدمت عمومی ( PSB) [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 149-164]

 • سهامی، بابک بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه‌سازان در شبکه‌های رادیویی معاونت صدا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 123-148]

 • سیدی، سید محمدرضا مطالعات سینمایی عصب پایه:کاربرد عصب‌شناسی در سینما [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 97-125]

ش

 • شاداب، زهرا السادات بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان رادیو در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 58-73]

 • شکربیگی، عالیه بررسی مقایسه‌ای میزان استفاده از رسانه‌های نوین (اینترنت) و تأثیر آن بر میزان همبستگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دولتی زنجان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 63-80]

 • شکربیگی، عالیه آیا رادیو تلویزیون موجب تخریب سرمایه اجتماعی می شود؟ [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 104-123]

ص

 • صلواتیان، سیاوش مطالعات سینمایی عصب پایه:کاربرد عصب‌شناسی در سینما [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 97-125]

ض

 • ضابطی جهرمی، احمد نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 11-29]

 • ضابطی جهرمی، احمد بررسی و مقایسه فیلم های مستند مردم نگار (اتنوگرافیک) پیرامون ایران با مطالعه موردی فیلم های "علف"، "قوم باد"، "شقایق سوزان"، "بلوط" و" تاراز" [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 11-38]

 • ضابطی جهرمی، احمد زیبایی شناسی و شکل شناسی برش در عصر تدوین دیجیتالی [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 11-52]

ط

 • طلایی، حمید رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 53-62]

ع

 • عادل، شهاب الدین ساختار زمان در روایت سینمایی [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 53-68]

 • عبدالحسینی، محمد بودجه ریزی عملیاتی، اثربخش ترین بعد مدیریت منابع مالی در رادیو ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 84-103]

غ

 • غلامی ناصرآبادی، احمد سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت بررسی ویژگی های ساختاری و کارکردی و تعاملی کاربران دانشجو از اینترنت [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 34-57]

 • غمخواری، سیدعلی نقش پژوهش اسنادی در تولید فیلم مستند آرشیوی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 11-29]

ف

 • فراهانی، امیر حسین هرمنوتیکِ ارتباطات [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 43-52]

 • فرهنگی، علی اکبر بودجه ریزی عملیاتی، اثربخش ترین بعد مدیریت منابع مالی در رادیو ایران [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 84-103]

 • فهیمی فر، علی اصغر بررسی محدودیت‌ها و مزایای شیوه فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 29-42]

ک

 • کریمی، مجید تصویر و نشانه های نوشتاری در رمزگذاری اطلاعات [دوره 5، شماره 7، 1388، صفحه 83-93]

گ

 • گیویان، عبدالله سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت بررسی ویژگی های ساختاری و کارکردی و تعاملی کاربران دانشجو از اینترنت [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 34-57]

م

 • مختاباد، غلامحسین نقش و کارکرد موسیقی ایرانی در رادیو و تلویزیون [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 71-84]

 • مسیحی، الیپس مروری بر تأثیر سیستم های چند عاملی ارتباطی در آیندة رسانه های دیجیتالی [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 81-96]

 • منتظری، شیوا بررسی و مقایسه فیلم های مستند مردم نگار (اتنوگرافیک) پیرامون ایران با مطالعه موردی فیلم های "علف"، "قوم باد"، "شقایق سوزان"، "بلوط" و" تاراز" [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 11-38]

 • منصوری، ابراهیم بررسی میزان توجه به اخبار توسعه در خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایران(ایرنا) و واحد مرکزی خبر " [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 85-104]

 • موسویان، سید مرتضی تحولات فن آوری در رسانه ملی و الزامات راهبردی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 39-70]

 • مولایی، فاطمه بررسی مقایسه‌ای میزان استفاده از رسانه‌های نوین (اینترنت) و تأثیر آن بر میزان همبستگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دولتی زنجان [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 63-80]

ن

 • نعمتی انارکی، داود مولفه های تجکیم اعتماد عمومی به برنامه های خبری صداوسیما [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 10-33]

ه

 • همراز، ویدا رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 53-62]

ی

 • یادگاری، مهدی بررسی محدودیت‌ها و مزایای شیوه فعلی تولید تله فیلم در سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 10، 1388، صفحه 29-42]