آ

 • آقامحسنی، وحید نقش اینترنت به عنوان رسانه ای اجتماعی در مدیریت بحران اجتماعی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 25-46]

ا

 • ایزددوست، صدیقه کودک و رسانه، تحلیلی در باب گفتمان های فیلم های تماشاخانه برای کودکان از روزنه اندیشه دینی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 47-71]

خ

 • خجسته باقرزاده، حسن نقش اینترنت به عنوان رسانه ای اجتماعی در مدیریت بحران اجتماعی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 25-46]

 • خطایی، سوسن کاربرد چند رسانه ای در آموزش غیرمستقیم و فرهنگ سازی نزد کودکان و نوجوانان با تأکید بر فیلم و بازی های رایانه های [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 118-142]

د

 • دستور، مجتبی بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی شبکه آموزش سیما(مطالعه موردی دانش پذیران دانشگاه پیام نور) [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 142-167]

س

 • ساروخانی، باقر کودک و رسانه، تحلیلی در باب گفتمان های فیلم های تماشاخانه برای کودکان از روزنه اندیشه دینی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 47-71]

 • سرابی، سعید بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری مالی سازمان صداوسیما از دیدگاه کارکنان [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 72-98]

ص

 • صدیقی، هادی بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد کارکنان معاونت اداری مالی سازمان صداوسیما از دیدگاه کارکنان [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 72-98]

م

 • محمودی، جواد بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 8-24]

 • میرزا محمدی، محمدحسن طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه هنر آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مطالعه تطبیقی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 99-118]

ه

 • هرمزی زاده، محمدعلی بررسی مقایسه ای استفاده، رضامندی و انتظار دانشجویان و طلاب شهر قم از برنامه های شبکه استانی [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 8-24]

 • همایونی مقدم، فاطمه نقش وبلاگ های فارسی زبان در بالابردن آگاهی زنان از دید روزنامه نگاران زن [دوره 8، شماره 19، 1391، صفحه 168-188]