راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم لطفاً مقاله خود را براساس راهنما و الگوی ذیل اصلاح و تنظیم کنید:

فقط در ابتدای ارسال مقاله می توانید نویسندگان را براساس اولویت ایشان در سامانه ثبت کنید. در مراحل دیگر و پس از شروع فرآیند داوری نمی توانید به نویسندگان مقاله فرد یا افرادی را اضافه کنید. بنابراین در مورد تعداد و اولویت نویسندگان و همینطور مشخص بودن نویسنده مسوول دقت لازم را داشته باشید. برای اینکه در مراحل بعدی نیز دچار مشکلات کمتری باشید حتمن عنوان (Affiliation) نویسندگان را دقیق در همان ابتدای ارسال مقاله در سامانه وارد کنید.

تعداد کلمات یک مقاله علمی که برای نشریه ارسال می‌شود باید حداکثر 9000 کلمه باشد و پیشنهاد می‌شود جهت یکسان بودن نحوه نمایش فایل word در همه سیستم های رایانه‌ای از قلم (فونت) Calibri با اندازه 14 استفاده شود. لطفاْ اندازه صفحه کاغذ A4 و حاشیه‌ها نیز 3 سانتیمتر وفاصله خطوط 1 سانتیمترتعیین گردد.

توجه داشته باشید که عنوان و چکیده و کلیدواژه های انگلیسی نیز در انتهای فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان) وجود داشته باشد.

 

ساختار مقاله

ساختار مصوب مقاله «علمی» برای نشریه «رسانه‌های دیداری و شنیداری» بدین صورت است:

 

1.صفحه عنوان

شامل عنوان فارسی مقاله حداکثر 15 کلمه

چکیده فارسی مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه

واژه‌های کلیدی فارسی (حداقل 4 و حداکثر 7 کلمه)

2.اسامی و عناوین نویسندگان

3.چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)

4.واژههای کلیدی فارسی (حداقل 4 و حداکثر 7 واژه)

5.مقدمه

6.پیشینۀ پژوهش

7.چارچوب نظری

8.روش‌ پژوهش

9.یافتههای پژوهش

10.نتیجهگیری

11.پیشنهادات

12.منابع فارسی، انگلیسی، عربی، لاتین

13.عنوان انگلیسی (English Title)، چکیدۀ و کلیدواژههای انگلیسی (Abstract & Keywords)

 

 

1.عنوان فارسی

عنوان باید حداکثر 15 کلمه، دقیق، شفاف، کوتاه و دارای ایده اصلی مقاله باشد. به کار بردن کلمه‌هایی همچون «مطالعۀ»، «مطالعاتی دربارۀ»، «بررسی»، «ارزیابی» و ... به غیر از فراتحلیل مجاز نیست. توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود. در صورتی‌که عنوان مقاله از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی استخراج شده‌است، لازم نیست عنوان مقاله به‌طور کامل شبیه به عنوان پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد.

 

2.اسامی و عناوین نویسندگان

براساس دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی مصوب سال 1393 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بخش مصادیق تخلفات پژوهشی ماده «ح» بند «40» و براساس منشور و موازین اخلاق در پژوهش منتشر شده توسط مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصل نهم، بند «38»، ترتیب نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بدین صورت است:

 1. نویسنده اول مقاله: دانشجو
 2. نویسنده دوم مقاله: استاد راهنمای اول 
 3. نویسنده سوم مقاله: استاد راهنمای دوم
 4. نویسنده چهارم مقاله: استاد مشاور اول
 5. نویسنده پنجم مقاله: استاد مشاور دوم

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، مطابق تصویر (کلیک کنید)، در ابتدا، در هنگام ثبت مقاله، در بخش ورود اطلاعات نویسندگان، برای هیچکدام از نویسندگان تیک «نویسنده مسئول» را روشن نکنید. بصورت پیش فرض، نویسنده ای که مقاله را بارگذاری می کند مسئولیت پیگیری اصلاح مقاله را خواهد داشت. 

 

لطفاً عناوین نویسنده‌(گان) را در سامانه طبق راهنمای ذیل تکمیل و  اصلاح فرمائید؛

 • نام و نام خانوادگی کامل و دقیق نویسندگان را در «فایل مشخصات نویسندگان» ذکر نمایید.
 • مشخصات نویسندگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 • نویسنده مسئول باید مشخص باشد. در انتهای عنوان ایشان (نویسنده مسئول) آورده شود.
 • در ترجمه انگلیسی در انتهای عنوان نویسنده مسئول آورده شود: (Corresponding Author)
 • نویسندگان بر اساس اولویت، از شماره 1 تا 4 (یا هرتعداد نویسنده) مشخص باشند.
 • عناوین شغلی غیردانشگاهی و سازمانی افراد نباید در مشخصات نویسندگان ذکر شود.
 • اعضای محترم هیات‌علمی حتمن باید آدرس رایانامه (ایمیل) دانشگاهی خود را ارسال نمایند.
 • در عنوان استادان، واژه «هیات علمی»یا «عضو هیات علمی»ذکر نشود.
 • در عنوان دانشجویان فقط از واژه "دانشجو" استفاده می شود.
 • در عنوان دانشجویان از اصطلاح «دانش آموخته» یا «فارغ التحصیل» استفاده نشود.
 • عنوان گرایش تحصیلی دانشجویان ذکر نشود. فقط عنوان رشته تحصیلی ذکر شود.
 • از نوشتن عناوینی مانند دکتر، مهندس یا پروفسور خودداری نمائید.
 • دانشجویانی که آدرس رایانامه (ایمیل) دانشگاهی ندارند می توانند از دیگر آدرس‌ها استفاده نمایند.
 • نام و عنوان کامل استادان راهنما و مشاور درصورت ارایه مقاله از پایان‌نامه یا رساله باید درج شود.
 • لطفا در «فایل مشخصات نویسندگان» عناوین بصورت پانویس نباشد و مطابق مثال‌های ذیل بنویسید:

 

الف. درصورتیکه هریک از نویسندگان دانشجو هستند:

نام و نام خانوادگی؛ (دانشجو+) عنوان مقطع تحصیلی + عنوان رشته تحصیلی، نام گروه آموزشی، نام دانشکده، نام پردیس(یا واحد)، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.

مثال:

محمد ابراهیمی؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهش در ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

Mohammad Ebrahimi; M.A. Student in Research on Communication, Department of Communication, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

 

ب. درصورتیکه هریک از نویسندگان فارغ التحصیل هستند:

نام و نام خانوادگی؛ عنوان مقطع تحصیلی + عنوان رشته تحصیلی، نام گروه آموزشی، نام دانشکده، نام پردیس(یا واحد)، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.

مثال:

فاطمه محمدی؛ کارشناسی‌ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیونی، گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

Fatemeh Mohammadi; M.A. in Television Production, Department of Television, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

 

ج. درصورتیکه هریک از نویسندگان عضو هیاتعلمی شاغل یا بازنشسته باشند؛

نام و نام خانوادگی؛ درجه علمی(استاد، دانشیار، استادیار، مربی)، نام گروه آموزشی، نام دانشکده، نام پردیس(یا واحد)، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.

مثال:

احمد ضابطی‌جهرمی؛ استاد گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

Ali RajabZade Tahmasebi; Associate Professor, Department of Television, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

احمد جعفری؛ استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و پژوهشات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

Ahmad Jafari; Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

 

3.چکیده فارسی

باید حداکثر 250 کلمه باشد و پیشنهاد می‌شود ساختار آن بدین صورت باشد:
الف:مقدمه چکیده: حداکثر یک یا دو خط.
ب:هدف یا سوال پژوهش: حداکثر در دو خط.
ج: روش پژوهش: حداکثر در دو خط به روش پژوهش اشاره شود.
د:یافته‌های پژوهش: بیشترین حجم چکیده است، اما نیازی نیست به همه یافته ها، اشاره شود. باید برای خواندن مقاله ترغیب برانگیز باشد.
هـ: نتیجه‌گیری پژوهش: حداکثر در دو خط به نتیجه نهایی پژوهش اشاره شود.

 

4.واژههای کلیدی فارسی

بین 4 تا 6 واژه‌ کلیدی که دقیقاً از متن چکیده استخراج شده‌اند و مفاهیم اصلی پژوهش را نشان می‌دهند. برای تنظیم ترتیب کلیدواژه ها می‌توان از مفاهیم کلی به جزیی حرکت کرد یا در غیر این‌صورت، الفبایی تنظیم شوند.

 

5.مقدمه (یا بیان مسأله)

محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌هاست. تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد.

 

6.پیشینۀ پژوهش

در این بخش، نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

 

7.چارچوب نظری

در این قسمت نظریه‌هایی که پژوهشگر(ان)در مقاله خود مورد استفاده قرار داده است به طور خلاصه ذکر می‌شود. گفتنی است نظریه‌های ذکر شده در این بخش باید در بخش نتایج پژوهش و بر اساس یافته‌های پژوهش، مورد تحلیل، تبیین و تفسیر محقق قرار گیرد.

 

8.روششناسی پژوهش

این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست. در مرحله نخست پژوهشگر(ان)باید روش پژوهش و طرح پژوهش را اعم از روش کمی یا کیفی توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده تا حصول یافته‌های پژوهش ضروری است. پژوهشگر(ان)باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است. در گام بعدی، وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) تعیین و مشخص ‌می‌شود. در صورتی‌که از وسیله و ابزار شناخته شده استفاده شده، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی آن کفایت می‌کند. اما درصورتیکه ابزار پژوهش توسط پژوهشگر(ان)طراحی شده، باید توضیح کاملی دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ذکر شود. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها شرح داده شده و به مراحل آماری انجام شده، اشاره شود.

 

9.یافتههای پژوهش

تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌های کمی، کیفی یا ترکیبی، همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بیان داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تایید شده مشخص شوند.

 

10و11. نتیجهگیری

ارزش اصلی مقاله در این بخش هست که  درک و شناخت نهایی پژوهشگر(ان) از انجام پژوهش بیان می‌شود. به طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌ها با پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) استنتاج شده صورت می‌گیرد.

 

12.منابع فارسی، انگلیسی، عربی، لاتین

شیوه‌نامه نگارش ارجاعات درون و برون متنی در نشریه براساس شیوه‌نامه APA ویرایش هفتم است. بخش نشریات دانشگاه صداوسیما بر این اساس، اقدام به ترجمه بخشی از شیوه نامه APA ویرایش هفتم نموده است که از طریق لینک ذیل قابل استفاده برای همه پژوهشگران محترم است.

 

 

برای دانلود فایل راهنمای شیوهنامه APA ویرایش هفتم کلیک کنید؛

«راهنمای نحوه نگارش ارجاعات درون و برون متنی آثار پژوهشی شیوه نامه مقالات علمی انجمن روان شناسی آمریکا (APA) ویرایش هفتم»

 

برای دانلود فرمهای تعهدنامه و تعارض منافع (نامه به سردبیر)  کلیک کنید;

«فرم دو صفحه ای تعهدنامه و تعارض منافع»