نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

تولید مستند‌های تبلیغاتی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طول برگزاری انتخابات و پخش آن از صداوسیما، به‌منزلۀ تأثیرگذارترین رسانۀ تبلیغی در برانگیختن حس مشارکت هرچه بیشتر مردم و شناخت اولویت‌های اصلی هر یک از نامزدها، در طول ایام تبلیغات نامزدها بسیار مهم و اساسی است. این پژوهش باهدف شناخت تصویری که هریک از نامزدهای اصلی دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری (سال 1396) در مستندهای تبلیغاتی‌شان از خود ارائه داده‌اند، انجام ‌شده است. به همین منظور از نظریه‌هایی همچون نشانه‌شناسی و بازنمایی رسانه‌ای استفاده ‌شده است. روش بکاررفته در این مقاله، روش نشانه‌شناسی تصویر مدل سلبی و کاودری و مستندهای موردمطالعه، مستندهای پخش‌شده آقایان سیدابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم و تک مستند آقایان حسن روحانی و سیدمصطفی هاشمی‌طبا در رسانۀ ملی است که یافته‌های پژوهش پس از بررسی هریک از مستندها بر اساس برآیند جدول‌های توصیف نشانه‌شناسیِ دسته‌بندی‌شده بر اساس محورهای موضوعی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رمزگان میزانسن و فنی، جمع‌بندی و تحلیل ‌شده است. درنتیجه، در قسمت برآیند جدول‌ توصیف نشانه‌شناسی مشخص شد، اولویت اول هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مستند تبلیغاتی خود اغلب، پرداختن به موضوعات اجتماعی در کشور بوده است و در قسمت برآیند جدول‌های رمزگان میزانسن و فنی شاهد نتایج متفاوت مربوط به هر نامزد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Image Management of the 12th Iranian Presidential Elections Candidates in their Documentary Propaganda (2017)

نویسندگان [English]

  • Seyed Bashir Hosseini 1
  • Mohammad Gapleh 2

1 Assistant Professor, Department of Media Management, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

2 M.A. in Media Management, Department of Media Management, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

Production of propaganda documentaries by the presidential election candidates during holding elections and its broadcast by IRIB Organization , which is the most influential media in order to motivate public participation and identify each candidate priorities of the 12th presidential elections of 2017 presented in their election programs is very important. This research has been carried out aiming at visual recognition of each of the main candidates of the 12th presidential elections in 2017 which were portrayed in their propaganda documentaries. To this end, semiotics and media representation methods were used. The methodology of the present research was image semiology technique of Selby and Cowdery‘s model. The documentary propaganda of the present research includes promotional documentaries of Messrs. Seyed Ibrahim Reyesi, Mustafa Mirsalim, Hassan Rouhani, and Seyed Mustafa Mirsalim whose debates were broadcast by national media. The findings were analyzed according to the results of categorized semiotic descriptive tables based on thematic, cultural, political, social and economic subjects and Mise-en-Scene and technical codes after reviewing each documentary and then concluded. The findings of categorized semiotic descriptive table revealed that the first priority of each presidential candidate in his documentary was often to address social issues in the country. Also, the results of the table related to Mise-en-Scene and technical codes indicated differences between results of the candidates.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Management
  • Promotional Documentaries
  • Presidential Election
  • Image Semiotics
  • IRIB Organization
بشیر، حسن و سیدحمید طاهری (1394). «تحلیل گفتمان فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات (ریاست جمهوری اسلامی ایران 1388)»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره 13: 63-35.
حقی، سمیه (1391). طراحی و شکل‌گیری رویداد رسانه‌ای: مطالعه موردی پوشش رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی.بی.سی فارسی (29 آوریل 2011)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما.
خالدیان، اقبال (1390). بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سریال «مرگ تدریجی یک رؤیا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما.
خسروی، صبا (1389). آیین در سینمای هالیوود: مطالعه نشانه شناختی آواتار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما.
سروی زرگر، محمد (1387). بررسی بازنمایی ایران در سینمای هالیوود: نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان انتقادی هفت فیلم مرتبط با ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده ارتباطات، دانشگاه صداوسیما.
فیاضی بروجنی، سیدمحمدرضا (1394). باز مهندسی فرایند مدیریت تصویر در سازان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده ارتباطات، دانشگاه صداوسیما
سلبی، کیت و ران کاودری (1380). راهنمای بررسی تلویزیون‌، (علی عامری مهابادی‌، مترجم)، تهران‌: سروش (انتشارات صداوسیما) کانون اندیشه‌، اداره کل پژوهش‌های سیما.
میره‌بیگی، سیدوحید و مهشید طالبی صومعه‌سرایی (1393). «بررسی نشانه‌شناختی اولین فیلم تبلیغاتی ریاست جمهوری حسن روحانی»، دو فصلنامه مطالعات انتخابات، شماره 9: 29-5.
هال، استیوئرت (1396). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمۀ احمد گل‌محمدی، تهران: نشر نی.
مهدی­زاده، سیدمحمد (1393). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
نورمحمدی، مهتاب، محمد دبیرمقدم (1398). «تحلیل انتقادی استعاره‌ها در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری 1396 ایران»، فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، شماره 30:  252-227.
نجف­زاده، مهدی، سمانه شفیع‌زاده برمی (1398). «تحلیل استعاره‌های مفهومی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396»، فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، شماره 29: 103-77.
 
Laughey, D (2007) Key Themes in Media Theory, McGraw Hill Publication
Hall, Stuart (1997), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage Publication.