با احترام؛ به استحضار اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساندکه فصلنامه علمی پژوهشی «رسانه های دیداری و شنیداری» در دی ماه 1397 با فراهم آوردن مقدمات لازم و پس از ارزیابی کارشناسان محترم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این پایگاه نمایه شد.