به استحضار استادان، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می‌رساند؛ فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری براساس آخرین ارزیابی نشریه‌های علمی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISCموفق به کسب رتبه علمی «ب» شد.