به استحضار پژوهشگران و نویسندان علافمند به حوزه ارتباطات و رسانه می رساند؛ همکاران ما در فصلنامه "رسانه های دیداری و شنیداری" در حال انجام امور آماده سازی و چاپ مقالات شماره 29 هستند که انشاءالله پس از تکمیل و تأیید اعضای محترم تحریریه، جهت استفاده شما عزیزان، بر روی سامانه فصلنامه به نشانیhttp://javm.iribu.ac.ir قرار خواهد گرفت.