آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1072
تعداد پذیرش 141

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 164752
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 136652
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 122 روز
درصد پذیرش 13 %