آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1096
تعداد پذیرش 159

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 318
تعداد مشاهده مقاله 230173
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 180745
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 128 روز
درصد پذیرش 15 %