آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1046
تعداد پذیرش 154

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 311
تعداد مشاهده مقاله 185073
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 147659
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 15 %