نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران.

چکیده

گسترش روزافزون شبکه­های تلویزیونی ماهواره­ای و شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، شبکه‌های تلویزیونی سراسری و استانی رسانۀ ملی را با چالش جدی جذب و حفظ مخاطب مواجه کرده است. در این راستا لزوم توجه به تفاوت­های فردی و اجتماعی مخاطبان جهت جذب و جلب رضایت ایشان به‌ویژه در شبکه­های استانی صداوسیما بیش‌ازپیش احساس می­شود. بر این اساس این پژوهش باهدف شناخت رابطه بین ویژگی‌های جامعه‌شناختی (سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی) شهروندان ساروی و تماشای شبکه استانی مازندران انجام شده است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری پژوهش افراد بالای 15 سال ساکن شهر ساری است که از این میان، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب و پاسخ‌های آنان به پرسشنامه تحقیق، با استفاده از نرم‌افزار اس­پی­اس­اس و آزمون‌های آماری آنوا، ضریب اِتا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. یافته­های پژوهش بیانگر وجود رابطۀ معکوس بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و تحصیلات پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی و رابطه مستقیم بین سن و وضعیت تأهل پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی است. همچنین با توجه به یافته­ها بین جنسیت پاسخگویان و تماشای شبکه استانی مازندران رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compiling and Validating of Educational Motion Graphic Design Principles

نویسندگان [English]

  • Kolsoom Namvar 1
  • Mohsen Bagheri 2
  • Saeed Shahhosseini 2

1 M.A. in Educational Technology, Department of Educational Sciences (Educational Technology), Faculty of Humanities, Arak University, Iran. (Corresponding Author)

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences (Educational Technology), Faculty of Humanities, Arak University, Iran.

چکیده [English]

Motion graphics is a fledging art in Iran and the world. This media can be very effective in teaching and learning by transmitting the message to the audience in the shortest time and good use of visual and audio elements. This research has been carried out aiming at compiling and validating the principles of educational motion graphic design. The present research method is descriptive-cross-sectional and the data collection method is Delphi one. The statistical population of the research was all specialists and experts in the production of educational media. The research sample consisted of 30 experts in this field who were selected by criterion-based and chain sampling methods. A researcher-made checklist was used to collect information; This tool had 68 items whose face and content validity were reviewed and confirmed by 5 experts. The reliability of this tool was 95% using Cronbach's alpha test. Descriptive statistics and inferential statistics (exploratory factor analysis method) were used to analyze the data. The findings showed that the data fall into three categories: educational design, animation design, and graphics and technical design. Also, the items were reduced from 68 to 47 items, 23 of which were in the educational design category, 10 items were in the animation and graphic design category, and 14 items were in the technical design category. With regard to compilation and validation of educational motion graphics design principles, these principles can be considered and used in the design and production of this medium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Animation
  • Compiling
  • Design
  • Educational Motion Graphics
حسینقلی، فاطمه (1391). زیبایی‌شناسی در موشن‌گرافیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد.
حسینی، سیدرضا (1394). شناخت هنر گرافیک، چاپ ششم، تهران: عفاف.
رضایی، زکیه (1395). نقش تایپوگرافی در موشن‌گرافیک‌های (گرافیک متحرک) دوبعدی مذهبی پس از انقلاب اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سوره تهران.
رضوی، عباس (1387). «اصول طراحی و تولید فیلم‌های آموزشی»، چاپ اول، تهران: سمت.
سعیدی‌پور، فرشته (1397). گرافیک در عنوان‌بندی فیلم، چاپ دوم، تهران: سروش (انتشارات صداوسیما).
مهرانی، هاجر (1390). بررسی عناصر مؤثر برای ساخت پویانمایی‌های تبلیغاتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه هنر.
میرزاخانی، امین (1394). مطالعه تطبیقی میزان کارآمدی طراحی گرافیک اطلاع‌رسان (اینفوگرافیک) ثابت و متحرک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان.
علی‌محمدی، وحید (1394).  بررسی اصول ترکیب‌‌بندی در موشن‌گرافیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سوره تهران.
 
Atiker, B. Onur Turan, B. (2017). Screen Design Principles of Computer-Aided Instructional Software for Elementary School Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 16 issue 2.
Beegel, J. (2014). Infographics For Dummies, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Carl, Scarborough. Russell w. belk. (2018). Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing, Northampton: Edward Elgar Publishing.
Hapsari, A.SH. Hanif,M. Gunarhadi. Romintoyo. (2019). Motion graphic animation videos to improve the learning outcomes of elementary school students. European journal of educational research. 8(4), 1245-1255.
Huda, M. Jasmi, K. A. Mustari, M. I. Basiron, B. Hehsan, A. Shahrill, M. & Gassama, S. K. (2017). Empowering children with adaptive technology skills: Careful engagement in the digital information age. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(3), 693-708.
Fathi Dare Shir, M. Asadollahi,M. (2014). "The Position Of Motion Graphics In Communication Media". Indian J.Sci.Res. 7 (1): 815-819.
Fathi Dare Shir, M. Asadollahi,M. (2014). "The Role Of Motion Graphics In Visual Communication", Indian J.Sci.Res. 7 (1):820-824.
Flynn, J. (2017). Experiential and Video Sr". Motion Graphics Artist @ Genuine.
 Krasner,Jan. (2013). Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics 2nd Edition. Focal Press.
Maerkle, Rae, Abbasi, Afsina. (2017). "Assessing the market for motion graphics in Jeddah, Saudi Arabia". Journal of Media and Communication Studies. 9(5), 32-41.
Musa, Sajid., Ziatdinov, Rushan., Faruk Sozcu., Omer., and Griffiths, Carol. (2015). “Developing Educational Computer Animation Based on Human Personality Types, European”, Journal of Contemporary Education, 2015, Vol. (11), Is. 1
Scott, S. (2011). Motion Graphics and storytelling. Wellington", New Zealand: Massey University. Retrieved from.
Visual, l. (2014). "The Ultimate Video Playbook -(E-book)": [www.visual.ly].
Wiana, W. (2017). Application Design Of Interactive Multimedia Development Based Motion Graphic On Making Fashion Design Learning In Digital Format. International journal of scientific & technology research 6(5),102-108.