نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دکترای مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سرعت تحولات فناوری‌های دیجیتال به حدی است که سازمان‌های رسانه‌ای مدام با شگفتی روبرو هستند و این  رقابت در صنعت، رسانه را بسیار پیچیده ساخته است. ازاین‌رو مدیران رسانه‌ها، برای روبرو شدن با تحولات، نیازمند داشتن تصویری از احتمالات پیش­رو هستند تا بتوانند با اتخاذ تصمیم‌های پیش‌دستانه از غافلگیری مصون بمانند. امروزه بدون سناریوها یا تصاویر روشنی از آینده‌های ممکن، نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و گام نخست و اساسی برای توصیف سناریوها در روش سناریونویسی شوارتز، شناسایی عدم قطعیت‌های کلیدی است. در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر آیندۀ شبکۀ خبر در افق ده ساله پرداخته‌ایم. به این منظور با تکیه بر روش پژوهش دلفی و نمونه‌گیری هدفمند، از آرا و نظرات علمی 14 نفر از خبرگان این حوزه بر اساس اصل اشباع نظری استفاده شد. این عوامل بر اساس مدل «پِست» در چهار دستۀ: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری طبقه‌بندی شدند که برخی از مهم‌ترین عوامل عبارت بودند از: وضعیت نظام آموزشی خبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما (خلاق و چند مهارته)، الگوهای مصرف خبری شهروندان، میزان بودجه اختصاص‌یافته به شبکه خبر، میزان اعتماد سیاسی، مقررات نحوۀ اداره سازمان و میزان حرفه‌ای بودن مدیریت شبکه خبر. دو عامل میزان حرفه‌ای‌بودن مدیریت شبکه خبر و میزان اعتماد سیاسی، به عنوان عدم قطعیت‌های کلیدی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Influential Factors Affecting the Future of IRIN Over 10-Year Horizon

نویسندگان [English]

  • Fathali Tirgar Fakheri 1
  • Ali Jafari 2
  • Ali Ahmadi 3
  • Omid Jahanshahi 4

1 Ph.D. Student in Communication Sciences, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Journalism, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 Ph.D. in Media Management, Faculty of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The speed of development of digital technologies is such that media organizations are constantly amazed, and this has made the competition in the media industry complex and intense. Therefore, media managers need to have a vision of the future to deal with the changes properly and be safe from surprises by making pre-emptive decisions. Today, without scenarios or a clear vision of possible futures, we cannot make a plan, and the first and foremost step in describing scenarios in Schwartz’s scriptwriting method is to identify key uncertainties. In this article, we have identified the factors affecting the future of IRIN in the ten-year horizon. Based on the Delphi research method and purposive sampling, 14 experts ‘opinions and some others in this field were used based on saturation. Based on the Pest model, these factors were classified into four categories: technology, political, cultural, and economic. Some of the most important factors were: Status of the educational system of IRIB journalists, citizens ‘ news consumption, the amount of budget allocated to IRIN, the level of political trust, regulations on how to run the organization, and the level of professional management of IRIN. The two factors identified as the degree of professionalism of IRIN management and the political trust were identified as key uncertainties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIN
  • Propulsion forces
  • Key uncertainties
  • Futurology
بلالی، مجید (1391). «شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده سازمان به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها»، پژوهش‌های ارتباطی، شماره 3: 33- 9.
حاجیانی، ابراهیم (1391). مبانی، اصول و روش‌های آینده‌پژوهی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
حاجیانی، ابراهیم و محمود قصاع (1392). «آینده و سناریو نگاری؛ طبقه‌بندی روش‌ها و دسته‌بندی سناریوها»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 3: 62-33.
خزایی، سعید و امیر محمودزاده (1392). آینده‌پژوهی، اصفهان: علم‌آفرین و پارس‌ضیاء.
خزایی، سعید، امیر ناظمی، امیرهوشنگ حیدری، عزیز علیزاده و حامد کاشانی (1394). مبانی آینده‌پژوهی و روش‌های آن، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
خاشعی، رضا (1391). سفر به آینده: آینده‌پژوهی، مفاهیم، مبانی و روش‌ها، تهران: هنر رسانه اردیبهشت.
چرماک، توماس، جی (1393). برنامه‌ریزی بر پایه سناریو، مترجمان: سعید خزایی، مریم وکیل­زاده و علی راه­نشین. تهران: انتشارات پارس ضیا و انتشارات علم آفرین.
رضایان قیه­باشی، احد و لیلا بیاتی (1397). «سناریوهای فعالیت صداوسیما در فضای مجازی در افق 1407؛ مطالعه موردی: صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری»، پژوهش‌های ارتباطی، شماره ۴: 39-9.
زاهدی، شمس­السادات و محمد خانباشی (1391). «چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 68: 65-33.
شوارتز، پیتر (1386). هنر دورنگری؛ برنامه‌ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، ترجمۀ عزیز علیزاده، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
عالی‌زاده، عبدالرضا (1393). اجرای تحقیق به روش دلفی. تهران: انتشارات آینده‌پژوه
لیندگرن، ماتس و باند هولد، هانس (1390). طراحی سناریو، پیوند بین آینده و راهبرد، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
کورنیش، ادوارد (1388). آینده‏پژوهی پیشرفته: نگاهی ژرف به اصول، مبانی و روش‏های آینده‏پژوهی، ترجمۀ سیاوش ملکی‏فر و فرخنده ملکی‏فر، تهران: اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).
میرشاه ولایتی، فرزانه و فرهاد نظری­زاده (1390). پویش محیطی، دیده بانی و رصد محیط بیرونی سازمان، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
مولایی، محمدمهدی (۱۳۹۳). مقایسه‏ الگوهای سازمان‌دهی روش‌ها و فن‌های آینده‌پژوهی، شیراز: نخستین کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه.
مولایی، محمدمهدی؛ حمیدرضا ملاموسی‌زاده و حمیدرضا حسن‌پور (1397). سناریوهای آینده صدا در فضای مجازی، ششمین اجلاس جهانی صدا. معاونت صدای ج.ا.ا.
مرادی، سالار؛ مصطفی کواکبیان و حشمت‌الله فلاحت پیشه (1396). «فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 24: 133-105.
 
Hermida, Alfered (2010). Twitter as ambient journalism paper [online] Available:
http://www.reportr.net/2010/03/12/twitter-as-ambient-journalism-paper-available-[online/[date accessed: 28/04/2020
Watson, R. (2008). Future files: The 5 trends that will shape the next 50years. Nicholas Brealey Publishing.
Nielsen, Rasmus Kleis, Sambrook, Richard (2016). What is happening to television news? Digital news project. Reutersinstitute. [online] Available:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-06/What%20is%20Happening%20to%20Television%20News.pdf
date accessed: 2019/3/11
Newman, Nic et al. (2019). Digital news report. Reuters Institute for the Study of Journalism. [online] Available:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-  06/DNR_2019_FINAL_1.pdf
[date accessed: 2019/5/18]
Newman, Nic et al. (2020). Digital news report. Reuters Institute for the Study of Journalism. [online] Available:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
Pillkahn, U. (2008). Using Trends and Scenarios as Tools for StrategyDevelopment. New York: John Wiley & Sons.
Shearer, A. W. (2013). Critical uncertainties in time: an experiment in method. Foresight.
Parrot analytics. (2019). The global televition demand report2018. Available:
https://insights.parrotanalytics.com/hubfs/Resources/whitepapers/Parrot%20Analytics%20-%20The%20Global%20TV%20Demand%20Report%202018.pdf
Puppis, M. (2019). A media policy for the digital future: Realizing the public interest and communication rights. Paper presented at the ECREA-CLP Workshop 2019 «Communication Rights in the Digital Age», Helsinki
Van den bulck, H; puppis M; doners K; van audenhove, L. (2019). The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research, Palgrave macmillan, Switzerlan.