نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد نمایش، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

طنز و شوخ‌طبعی، از عناصر بنیادی در تولید و پخش پیام‌های رسانه‌ای برای کودکان است. برای تولیدکنندگان برنامه‌های کودک در رسانه، دست‌یابی به ارتباطی موفق با مخاطب کودک، در گرو به‌کارگیری زبانی مناسب و قابل درک برای کودکان است، از‌این‌رو، بهره‌گیری از عنصر طنز و شوخ طبعی به‌‌مثابه ابزاری کارآمد برای ارتباط و جذب کودکان در رسانه محسوب می شود و جایگاهی ویژه دارد. به کارگیری موفق طنز در تولیدات رسانه‌ای ویژه کودکان، به شناخت کودک و ویژگی‌های رشد او، شناخت طنز و مفهوم آن و تسلط بر رسانه و ظرفیت‌های آن در ساخت موقعیت‌های طنزآمیز بستگی دارد. طنز، آموزش بسیاری مسائل و موضوع‌های تربیتی را در قالب غیرمستقیم و به زبانی موثر و مفرح برای کودکان ممکن می‌سازد و نیاز او به سرگرمی و شادی را برآورده و زمینه رشد او را فراهم می‌سازد. این مقاله، به روش پژوهش کتابخانه‌ای،  تلاش می‌کند ضمن تبیین مفهوم طنز کودک با در نظر گرفتن اهداف تربیتی و آموزشی طنز و ویژگی های آن، ضمن تاکید بر اهمیت طنزپردازی برای مخاطب کودک، چگونگی کاربرد طنز را در برنامه‌های کودک بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Features and Concepts of Comedy for Child Audience in Media

نویسنده [English]

  • Elahe Atarodi

M.A. Drama, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.(Corresponding Author)

چکیده [English]

Comedy and humor are known to be fundamental elements in the proper design of media messages for children. For producers of children's programs in the media, achieving successful communication with the child as an audience depends on the use of appropriate and understandable language for children. Therefore, using the element of comedy and humor as an effective tool to communicate and attract children has a special place in the media. Successful application of humor in media productions specific for children depends on knowing the child and his/her developmental characteristics, understanding comedy and its meaning, and mastering the media and its capacities in creating comic situations. Humor enables the teaching of many educational issues and topics in an indirect way and does it in an effective and fun language for children, and satisfies their needs for entertainment and happiness, and provides the ground for their development. The present article, with the library method, tries to examine how humor is used in children's programs while explaining the concept of children's humor by considering the educational goals of humor and its characteristics, and emphasizing the importance of humor for the child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comedy
  • Comedy on Media
  • Comedy and Child Audience
  • Television
حکیمی، محمود و کاموس، مهدی (1382). مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: آرون
خدابین، مریم و میرحسینی، زهره و اباذری، زهرا (1394). «سیر تحول طنز در ادبیات کودک و نوجوان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی». کنفرانس بین‌المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی،
https://civilica.com/doc/398150

 

خدابین، مریم و میرحسینی، زهره و اباذری، زهرا (1395). «طنز و شیوه‌های طنزپردازی در داستان‌های کودک و نوجوان فرهاد حسن‌زاده». مطالعات ادبیات کودک. شماره 2 (پیاپی14). صص53-72.
روش، جنی (1385). نگارش کمدی. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
رشیدی، سمیه و  معتمدی، الناز (۱۳۹۱). «نگاهی به طنزنویسی و و یژگی‌های طنز کودکانه»‌. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان. شماره 5 (پی‌درپی 156). زمستان.
عمید، حسن (1360). فرهنگ فارسی به فارسی عمید. تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.
محمدی رفیع، شایا (1385). «ترانه‌های خنده بر لبان بی‌خیال میرزا». کتاب ماه کودک و نوجوان. آبان و آذر، ص 92-91
موسویان، انسیه (1392). «بررسی طنز و فکاهه در شعر کودک». فصلنامه فرهنگ و مردم. شماره 47-48،  پاییز و زمستان .
هریس، ریچارد جکسون (1390). روان‌شناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی. مترجمان: حسن اسدزاده، اسماعیل سعدی‌پور، منیژه شهبازخان، تهران: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات.
https://www.salamatnews.com/news
Bariaud, Francoise PhD (1989) Chapter 1: Age Differences in Children's .Humor, Journal of Children in Contemporary Society, 20:1-2, 15-45/To link to this article: http://dx.doi.org/10.1300/J274v20n01_03.
Kant, Immanuel (1987). critique of judgment, in the philosophy of laugher and humor ,ed. John morreall(Albany: state university of new York press
Lyon, Catherine (2006). "Humour and the young child: A review of research literature", Televizion.To link to this article:
http://www.bronline.de/jugend/izi/english/publication/televizion/19_2006_E/19_2006_E.htm.
McGhee, Paul(1977). Humor: Its Origin and Development (San Francisco: W.H.Freeman.
Prommer, Elizabeth(2014). Stirring up a good comedy. The recipe for funny children's television No 19. www.izi-datenbank.de, online, 2014.
Schlote, Elke(2006). Pigeonholing comic elements in children’s TV, TELEVIZION No 19 /E.To link to this article: http://www.bronline.de/jugend/izi/english/publication/televizion/19-2006-E/schlote.pdf.