نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی، واحد شهیدبهشتی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

در این مقاله، ویژگی‌ها و مختصات طنز کودکان مورد بررسی قرار گرفته است. کانون اصلی مباحث مطرح در این گستره، تفاوت‌های رشدی و تحولی و محدودیت‌های شناختی کودکان در دریافت، پردازش و درک اطلاعات،  بویژه اطلاعات رسانه‌ای است. کمّیت و کیفیت پردازش اطلاعات در کودکان تفاوت ماهوی با بزرگسالان دارد. از این رو باید در تمام محتواهایی که در قالب‌های مختلف کلامی، نوشتاری، تصویری و چندرسانه‌ای برای آنان تهیه می‌شوند، این اصل مهم مدنظر باشد و مفهوم طنز برای کودکان نیز باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌ها و ابعاد آن تبیین شوند. در این مقاله، کودکی سن تقویمی از خردسالی تا سن ۹ سالگی، یعنی قبل از مرحله تحول شناختی عملیات منطق صوری و انتزاعی را در برمی‌گیرد. از این منظر، طنز نیز در چارچوب نظام ادراکی کودکان تعریف شده و شامل هرگونه محتوایی می‌شود که باعث هیجان مثبت در کودک شده و خنده در پی داشته باشد.
برای واکاوی ویژگی‌های طنز کودکان، بخصوص طنز رسانه‌ای، ضمن تأکید بر رابطه منحصر به فرد کودکان و رسانه‌ها، انواع محتواهای طنز بر اساس الگوی ریخت‌شناسی آرتور آسابرگر مقوله‌بندی شده و طنزهای قابل درک برای کودکان معرفی شده‌اند. همچنین با توجه به اهمیت خنده در این رویکرد، سیرتحول خنده بر مبنای رشد تقویمی و شناختی کودکان ترسیم شده و شناخت‌شناسی تحول طنز در کودکان، با تکیه بر پژوهش‌های گذشته، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychological Bases of Using Comedy for Children's Audience in TV Production

نویسندگان [English]

 • MohammadReza RezaeeBayandor 1
 • Sorayya Ahmadi 2

1 M.A. in Psychology, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba’i University (ATU), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Needs Assessment and Cultural Studies Department, Shahid Beheshti Unit, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

In this review article, characteristics and parameters of children’s humor were investigated. The focal point of discussions in this area are developmental and transformational differences and cognitive developments of children in receiving, processing and perceiving the information, especially the media information. The quantity and quality of children’s processing have an innate difference from the adults. So, in all contents provided in various verbal, written, pictorial and multi-media forms, this important principle must be considered and the concept of comedy for children shall, also, be analyzed within the same framework and its features and dimensions be explained. By “children”, we mean kids up to the age of 9, that is, before they develop cognitive growth in concrete and abstract reasoning. So, humor is also defined based on their cognitive system and includes all content that can lead to positive emotions and laughter. To explore the characteristics of humor for children, especially the humor they observe in media, in addition to emphasizing the unique relationship between children and the media, different humorous contents were categorized based on Artur Asa Berger's taxonomy of humor and those comprehensible for children were introduced. Also, regarding the importance of laughter in this approach, the development of laughter and humor in children's cognitive growth and the epistemology of the development of humor in children are recognized backed up by previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comedy
 • TV Comedy
 • Comedy and Children Audience
 • Taxonomy of Comedy
 • Comedy and Cognitive Development
 • آسابرگر، آرتور. «درآمدی به طنز پژوهی»، ترجمه محمود فرجامی: انتشارات تیسا.
 • احمدی، ثریا و رضایی بایندر، محمد رضا. (1391). ملاحظات روانشناختی در تبدیل مفاهیم معنوی بـه فـیلم‌نامـه بـرای کودکـان و نوجوانان. تصویرنامه، بهار و تابستان 1391، سال اول - شماره 2 : 72 - 101
 • پدرام، نگار. (1383)، بچه‌ها نگران اخلاق پدر ومادرهایشان هستند؛ حرف‌هاى طنزنویسان دربارة طنز کودکانه. کتاب ماه کودک و نوجوان، سال 8، شماره 86، ص. 10
 • دهباشی شریف، فروزان، میرافضلی، سیده فاطمه. (1398). انواع طنز و شیوه دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا (شهر حیوانات) براساس مدل مارتینز سیرا. فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری 209-225 ، 13(29)
 • جلالی مریم، بهشتی فرد فاطمه(1394). قلمرو طنز در داستان‌های کودک / با تکیه بر داستان‌های دهۀ ۸۰ در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج . دوره ۱، شماره ۳ و ۴ ،۲۵۷-۲۶۴
 • فایبلمن، جیمز (1380). کمدی در نظریه‌های معاصر ترجمه علاء‌الدین طباطبایی، فارابی، دوره هفتم، شماره 3
 • صادقی، زهرا (1398). مقایسه اثربخشی بازی درمانی و خنده درمانی بر اضطراب و ناامیدی کودکان مبتلا به سرطان. پایان‌نامه برای دریافت درجه پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ رشته روانشناسی گرایش بالینی. دانشگاه محقق اردبیلی.
 • کرامتی یزدی، سریرا، شریفی، شهلا، علیزاده، علی و کامیابی گل، عطیه (1397). بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس، زبان‌شناخت شماره 9 (18)، ص.15-38.
 • کرامتی یزدی، سریرا، شریفی، شهلا، علیزاده، علی و کامیابی گل، عطیه (1398). تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش دبستانی. پژوهش‌های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران), 10(1 ), 105-127.
 • فاطمی, فریماه. (1394). بررسی تاثیر بیان طنز در تبلیغات تجاری. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 04(ششم), 35-45.
 • منصور، محمود.(1373). روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از کودکی تا پیری، نشر ترمه
 • منصور، محمود و دادستان، پریرخ.(1376). روانشناسی ژنتیک2، از روان تحلیل‌گری تا رفتارشناسی. انتشارات رشد
 • نساییان، ع.، و عبداله زاده رافی، م.، و مرادی، م.، و کاوه، م. (1389). تاثیر آموزش باور کاذب بر پاسخ‌گویی به تکالیف نظریه ذهن در کودکان 3 تا 6 سال. روانشناسی معاصر, 5(1 (پیاپی 9)), 63-70.
 • Anderson, D.R. & Burns, J. (1991). Paying attention to television, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Berger, Arthur Asa. (1993). An anatomy of humor. Transaction Publishers. Routledge,Taylor & Francis Group. LONDON AND NEW YORK. (First published 1993 by Transaction Publishers)
 • Buijzen, Moniek & Valkenburg, Patti (2004). Developing a Typology of Humor in Audiovisual Media. Media Psychology, 6, 147-167
 • Gever, C., Clifford, P., Mager, M., & Boer, F. (2006). Brief report: A theory-of-mind-based social-cognition training program for school aged children with pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental
  Disorders, 36, 4-14
 • McGhee, Paul. E. 1979. Humor: Its origin and development. San Francisco:
 •  
 • Maya Götz and maria Berg (2014), Humor in children’s TV.Television Feelings in Focus.27/2014/E, 30-33
 • Persicke A, Tarbox J, Ranick J, Clair MST. (2013) Teaching children with autism to detect and respond to sarcasm.Research in Autism Spectrum Disorders, 2013; 7(1): 193-198