نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 هیأت علمی

3 استادیار گروه علوم ارتباطات ، دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات رسانه، دانشگاه تهران مرکزی.

10.22085/javm.2022.292068.1808

چکیده

هدف نهایی این مقاله تشریح و تعریف معیارها و شاخص‌های خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر می‌باشد. برای رسیدن به این هدف با بهره گری از روش اسنادی با رویکرد تحلیلی-تفسیری تجربیات کمیسیون اروپا در بازه زمانی (1984-2018)؛ در خصوص سیاست‌گذاری این خدمات موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده تغییر رویکرد کمیسیون اروپا از تحت پوشش قرار دادن فعالیت‌های رسانه ای از پخش تلویزیونی به خدمات رسانه‌ای مبتنی بر تقاضا و سپس پلتفرم‌های اشتراک ویدئو می‌باشد؛ این تغییر رویکرد عمدتاً ناشی از پدیده همگرایی، تغییرات مصرف رسانه‌ای و همچنین استراتژی‌های کلی اتحادیه اروپا در خصوص ایجاد یک بازار واحد دیجیتالی می‌باشد. همچنین تعریف صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ایران به‌عنوان یک چالش میان بازیگران موردبحث و واکاوی قرار گرفت و تلاش شد بر اساس تجربیات کمیسیون اروپا و قوانین داخلی، تعریفی جامع و مانع در خصوص خدمات صوت وتصویر فراگیران درایران ارائه شود؛ در این نوشتار معیارهای 1) سرویس اقتصادی؛ 2) نظارت تحریریه‌ای؛ 3 ) هدف اصلی ؛ 4) ارائه برنامه 5) اطلاع‌رسانی، آموزش و سرگرمی 6) عمومی بودن و 7) بستر شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی به‌عنوان اجزاء سازنده خدمات صوت و تصویر شناسایی شد؛ مطالعات تطبیقی در خصوص تفسیر کشورهای عضو این اتحادیه اروپا نشان‌دهنده تفاسیر واگرا در خصوص شاخص‌های سازنده خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual explanation of the definition of Audiovisual Media services in Iran (Emphasizing the experience of the European Union)

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghasemzadeh 1
  • hassan khojastehBagherzadeh 2
  • Abdolreza Salmani Shah mohammadi 3

1 PHD Student in Communication Sciences, Department of Communication& Communication and Media Studies, Islamic Azad University Central Tehran Branch

2 scientific member

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Social Sciences and Media Studies, Central Tehran University.

چکیده [English]

The final goal This article describes and defines the criteria and indicators of Audiovisual Media services. Using the documentary method, the experiences of the European Commission in the period (1984-2018) were examined to achieve this goal; Regarding the policy of these services. Findings show a shift in the European Commission's approach from covering media activities from broadcasting to video on demand services and then video sharing platforms that host user-generated content. This shift in approach is mainly due to the phenomenon of convergence, changes in media consumption, as well as the general strategies of the European Union to create a single digital market. in this paper, the criteria of Audiovisual Media services were identified, such as: 1) Economic service; 2) editorial responsibility; 3) principal purpose; 4) provision of programmes 5) inform, entertain or educate 6) general public and 7) electronic communications networks. Comparative studies show divergent interpretations of Audiovisual -making indicators by Government regulators Across European countries. Eventually; The definition of Audiovisual in cyberspace in Iran was discussed and analyzed as a challenge Among shareholders. In the following an attempt was made to provide a comprehensive and barrier-free definition of Audiovisual Media services in Iran, based on the European Commission's experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audiovisual
  • media service
  • VOD
  • regulation
  • virtual space