نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته

2 دانشگاه صداوسیما

3 پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

10.22085/javm.2022.324446.1894

چکیده

یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی سازمان صداوسیما در محیط پرتلاطم سازمان‌های رسانه‌ای شود، تدوین و اجرای راهبرد یا همان مدیریت راهبردی است. شناسایی ریسک‌های راهبردی و تمهید اقداماتی برای آن‌ها می‌تواند منجر به افزایش احتمال موفقیت مدیریت راهبردی در سازمان صداوسیما شود و قدرت رقابت‌پذیری این سازمان را در سپهر رسانه‌ای کشور و جهان افزایش دهد. هدف این پژوهش شناسایی و ارائه الگوی ریسک‌های راهبردی در سازمان صداوسیما می‌باشد. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش نظریه زمینه‌ای (GT) استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق با چهارده نفر از خبرگان به دست آمد؛ این افراد به‌صورت هدفمند از بین معاونین، مشاوران، مدیران و کارشناسان سازمان صداوسیما که پست سازمانی و یا وظایف آن‌ها به مقوله راهبرد مربوط می‌شود و نیز اساتید دانشگاهی که آشنا به مقوله ریسک و راهبرد هستند، انتخاب شده‌اند. داده‌ها در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم‌افزار اطلس‌تی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس 115 مفهوم در قالب هفت ریسک شامل ریسک‌های ساختاری، ریسک‌های دانشی، ریسک‌های تولید، ریسک‌های مدیریتی، ریسک‌های فنی و فناوری، ریسک‌های مالی و ریسک‌های منابع انسانی شناسایی و دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Risks Model in the Islamic Republic of Iran Broadcasting

نویسندگان [English]

  • Hosein Zarei Azimian 1
  • siavash salavatian 2
  • somayeh labafi 3

1 alumnus

2 IRIBU

3 Iranian research institute for information science and technology(irandoc)

چکیده [English]

One of the most important things that can lead to the competitive advantage of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) organization in the turbulent environment of media organizations is the formulation and implementation of strategy or strategic management. Identifying strategic risks and preparing actions for them can increase the probability of strategic management success in the IRIB organization and increase the competitiveness of this organization in the media sphere of the country and the world. The purpose of this study is to identify and present a model of strategic risks in the IRIB. In order to achieve the research goal, grounded theory (GT) method have been used. The data required for the research in the qualitative section were obtained through in-depth interviews with fourteen experts. These people have been purposefully selected from among the deputies, consultants, managers, and experts of the IRIB organization whose organizational position or duties are related to the category of strategy, as well as university professors who are familiar with the category of risk and strategy. Data were analyzed in three stages of open, axial, and selective coding using Atlas.ti software. Based on this, 115 concepts were identified and categorized in the form of seven risks including structural risks, knowledge risks, production risks, managerial risks, technical and technological risks, financial risks, and human resource risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Strategy
  • Strategic Management
  • Strategic Risk
  • IRIB