نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون، گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

2 استادیار، گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

3 دکتری زبان شناسی همگانی، گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش یکی از مهم‌ترین کارزار­های انتخاباتی در ایران- مناظره‌های ریاست‌ جمهوری که یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری در رسانه ملی است- از منظر تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده است. ازاین‌رو، نمایندگان دو گفتمان غالب در مناظره‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری برای بررسی انتخاب شدند؛ آقایان رئیسی به‌عنوان گفتمان نزدیک به گفتمان انقلابی یا همان اصول‌گرایی و همتی به‌عنوان گفتمان نزدیک به گفتمان اصلاح‌طلبی و سازندگی. برای بررسی این گفتمان، از روش تحلیل گفتمان انتقادی "ون دایک" استفاده شده و جامعه مورد مطالعه نیز مناظره اول تلویزیونی با موضوع اقتصادی بوده است. از بین سه مناظره، مناظره اول به دلیل اهمیت شرایط اقتصادی در کشور انتخاب شد. این مناظره در سه سطح سَبک، معنا و استدلال بررسی و در نهایت گزاره اساسی متن مناظره استخراج شد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین گزاره‌های رئیسی در مناظره اقتصادی شامل «حمایت از تولید ملی»، «مبارزه با فساد»، «دولت عملگرا برای احیای شرایط اقتصادی» و «انتقاد به عملکرد دولت حسن روحانی» و اصلی‌ترین گزاره‌های همتی شامل «مهندسی انتخابات»، «پوششی بودن سایر کاندیداها» و «تأثیرات تحریم‌ها و عدم عضویت در کنوانسیون « FATF بر اقتصاد» بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of the Economic Debate of Two Candidates of the Thirteenth Iranian Presidential Election (Raisi and Hemmati)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rahro 1
  • Peyman Jebelli 2
  • Fatemeh Azimfard 3

1 M.A. Student in Radio and Television, Journalism, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

2 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. in General Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this study, one of the most important election campaigns in Iran, the presidential election debates, one of the most important and most popular programs of the presidential election’s candidates in IRIB has been studied from the perspective of critical discourse analysis. For this purpose, representatives of the two dominant discourses in the debates of the thirteenth Iranian presidential election were selected, Mr. Raisi as the representative of the discourse near to the revolutionary discourse or the same as ‘fundamentalism’ and Mr. Hemmati as the representative of the discourse near to the reformist and constructive discourse. To analyze this discourse, Van Dijk’s critical discourse analysis method has been used, and the study’s population included the first debate on economy. Of the three debates, this debate was chosen because of the importance of the economic situation in the country. The debate has been examined at three levels (Semantic, Style, and Argument) and finally, the basic proposition of the debate was extracted. Data analysis shows that the keynotes of Raisi’s speeches in the economic debate have been "supporting the national production", "fighting corruption", "pragmatic government to revive economic conditions" and "criticizing Hassan Rouhani's government", and Hemmati's main statements include "engineering of the election", "unreality (covering nature) of the other candidates" and "the effects of sanctions and non-membership in the FATF Convention on the economy."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • The Thirteenth Presidential Election
  • TV Debates
  • Van Dijk's Critical Discourse Analysis
  • Raisi
  • Hemmati
آقا گل زاده، فردوس. (1381). زبان‌شناسی همگانی مقایسه و نقد رویکردهای تحلیل کلام و تحلیل کلام انتقادی در تولید و درک متن. رساله دکتری. دانشگاه تربیت‌مدرس.
افخمی، علی, عابدینی, سیروس, محمودی بختیاری, بهروز. (1397). «تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی‌های دونالد ترامپ در مورد مهاجران». فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی, 1(3), ص. 53-64.
بیگی, علیرضا, مجیدی, حسن. (1399). «تحلیل گفتمان دفاعیه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، در دادگاه آل خلیفه». فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بینالمللی, 12(44), ص. 29-61.
پاشازانوس, احمد, رحیمی, معصومه. (1398). «تحلیل گفتگو حضرت موسی و فرعون در سایه مربع ایدئولوژیک ون دایک». فصلنامه پژوهشهای زبانشناختی قرآن, 8(2), ص. 21-36.
تکبیری، جعفر. (1388). «از نخستین مناظره تلویزیونی تا روبه فردا». دوهفته‌نامه تحلیلی و خبری پنجره، ص 29.
حمیدیان، اکرم. (1399). «تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری». جامعه‌شناسی سیاسی ایران, 3(1), ص. 58-85.
خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌، ه‍ادی(1392). در جهان گفت‌وگو بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم. تهران: هرمس.
خسروی نیک، بهروز، یارمحمدی، لطف‌الله. (1379). «بررسی ساختارهای گفتمانی و ایدئولوژیکی در گفتمان‌‌های خبری روزنامه‌های ایران». مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی نظری.
رزمجو، علی‌اکبر، اسلامی نژاد، محمد. (1398). «تحلیل گفتمانِ انتقادی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری اسلامی ایران در مناظره‌های تلویزیونی». جامعه‌شناسی سیاسی ایران. 2(2), ص. 110-142.
فرقانی، محمدمهدی (1382). راه دراز گذر؛ تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران. تهران: نشر فرهنگ و اندیشه.
کالی، پروین. (1394). تحلیل انتقادی گفتمان مناظره‌های انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌ جمهوری: رویکرد نورمن فرکلاف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران‌جنوب.
کلانتری خاندانی, عزت اله, فرخی, محمدحسن, غنچه پور, موسی. (1399). «تحلیل گفتمان انتقادی توئیت‌های ترامپ بر اساس مدل ون دایک». زبان پژوهی, 12(34), ص. 131-156.
مجیدی, حسن, رحیمی نیا, محسن. (1397). «تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست‌ جمهوری یازدهم». راهبردی سیاست, 7(25), ص. 125-155. 
ون دایک، تئون ای (1387). مطالعاتی در تحلیل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان کاوی منتقدان (گروه مترجمان). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها (نشر اصلی اثر 1992).
ون دایک، تئون ای. (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان (از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی)، گروه    مترجمان: پیروز ایزدی و دیگران؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
References
Aisyah, S., & Miranda, A. (2021). Political Rhetoric Related to Immigration in The  2017 French Presidential Campaign. International Review of Humanities Studies, 6(1).
Albalat-Mascarell, A., & Carrió-Pastor, M. L. (2019). Self-representation in Political Campaign Talk: A Functional Metadiscourse Approach to Self-mentions in Televised Presidential Debates. Journal of Pragmatics, 147, pp. 86-99.
        DOI:10.1016/j.pragma.2019.05.011.
Ali, R. H., & Watheq, J. M. (2022). The Role of Certain Figures of Emphasis in the Televised Debate between Macron and Le Pen on may 3, 2017. Journal of the College of Languages (JCL), (45), pp.  161-176. DOI: https://doi.org/10.36586/jcl.2.2022.0.45.0161.
Benoit, W. L., & Klyukovski, A. )2006(. A Functional Analysis of the 2004 Ukrainian Debates. Argumentation 20, pp. 209-225.
Benoit, W. L., Wen, W. C., & Yu, T. H. (2007). A functional analysis of 2004 Taiwanese political debates. Asian Journal of Communication, 17(1), pp. 24-39.
Blommaert, J., & Bulcaen, C. (2000). Critical discourse analysis. Annual review of Anthropology29(1), pp.  447-466.
Chen, Wen. (2018). A Critical Discourse Analysis of Donald Trump's Inaugural Speech from the Perspective of Systemic Functional Grammar. Theory and Practice in Language Studies, 8(8), pp.  966-972.
Cheng, Maria. (2016). The power of persuasion: Modality and issue framing in the 2012 Taiwan Presidential Debates. Discourse & Society, 27(2), pp. 172-194.
Haddadan, S., Cabrio, E., & Villata, S. (2019). Yes, we can! mining arguments in 50 years of us presidential campaign debates. In ACL 2019-57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 4684-4690).
Henderson, R. (2005). A Faircloughian approach to CDA: Principled eclecticism or a method searching for a theory?. Melbourne Studies in Education, 46 (2), pp. 9-24.
Iskandar, Farid. (2020). Analisis Wacana Politik Debat Publik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Political Discourse Analysis of The Public Debate for Presidential and Vice Presidential Candidates of The Republic of Indonesia. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences.
Jalilifar, A., & Maryam, A. N. (2012). We Are Surprised; Wasn’t Iran Disgraced There? A Functional Analysis of Hedges and Boosters in Televised Iranian and American Presidential Debates. Discourse & Communication, 6(2). pp. 135-161.
Kanwal, S., & García, M. I. M. (2019). Representation of gender through framing: A critical discourse analysis of Hillary Clinton’s selected speeches. International Journal of English Linguistics, 9(2), pp. 321-331.
Mohajan, H. K. (2017). Two criteria for good measurements in research: Validity and reliability. Annals of Spiru Haret University. Economic Series, 17(4), pp. 59-82.
Najarzadegan, S., Dabaghi, A., & Eslami-Rasekh, A. (2017). A Critical Discourse Analysis of Iran and US Presidential Speeches at the UN: The Sociopragmatic Functions. Theory & Practice in Language Studies, 7(9).
Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. Language Teaching Research, 24(4), 427-431.‌
Nimmo, D. (2005). Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media (Terjemahan: Political Communication and Public Opinion in Amerika). PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
        ISBN :979-514-220-8.    
Rogers, R. (2004). Setting an agenda for critical discourse analysis in education. In An introduction to critical discourse analysis in education (pp. 267-284). Routledge. https://www.academia.edu/download/6981205/lawrenceerlbaum2004anintroductiontocriticaldiscourseanalysisineducation.pdf#page=268.
Sartika, Tina. (2021, March). DISCOURSE ANALYSIS OF DONALD RUMP’S AND JOE CRITICAL BIDEN’S LANGUAGE IN USE IN THE 2020 UNITED STATES PRESIDENTIAL DEBATES. In International Conference on Education of Suryakancana (IConnects Proceedings).
Stubbs, M. (1997). Eine Sprache idiomatisch sprechen: Computer, Korpora, Kommunikative Kompetenz und Kultur. In K. J. Matheier (ed.) Norm und Variation. Frankfurt: Lang.
Suwandi, A. F., & Thoriqussuud, M. (2021). A Study of Systemic Functional Linguistics: Political Ideology of Donald Trump and Hillary Clinton in First Presidential Debate. Journal of English Education and Teaching, 5(2), pp.  66-187.
Van Dijk, T. A. (1998). Ideology and Interdisciplinary approach. London.
 
 
Van Dijk, T. A. (2006). Ideology and discourse analysis. Journal of Political Ideology, 11(2), pp. 115-140.