نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمندصدا وسیما

2 گروه رادیو، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما

3 دکتری علوم ارتباطات، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 دکتری علوم ارتباطات، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

5 قائم مقام محترم خبرگزاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

اطلاع رسانی و انعکاس به موقع رویدادها ، حوادث و پوشش اخبار بحران برای رسانه ها خصوصا رسانه های خبری در عصر حاضر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و مخاطب، ناکارآمدی رسانه ، تاخیر و سکوت و بی خبری را با توجه به ورود رقبای قدرتمند و فراگیری چون شبکه های اجتماعی برنمی تابد. از آنجا که نیازافکار‌عمومی در دسترسی به اخبار بحران‌ها بیش از حالت عادی است پوشش نامناسب آن محل انتقاد ، مناقشه و حتی شکل گیری بحران های بعدی است. سوال اصلی پزوهش این است که راهبرد و رویکرد صدا وسیما در پوشش اخبار بحران چگونه است که انتقادات در نحوه اطلاع رسانی افزایش یافته و در هر بحران تکرار می گردد و نیز مهمترین عوامل تاثیرگذار بر این روند کدامند؟ در تحقیق حاضر با بکارگیری روش داده بنیاد انتقادات کارشناسان، مسئولان و اهالی رسانه مطالعه گردیدو پس کدگذاری سه مرحله‌ای مطابق روش اشتراوس و کوربین (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) ، سه عامل تاثیرگذار عوامل درونی رسانه ‏، عوامل بیرون از رسانه و ناهماهنگی رسانه با محیط پیرامون شناسایی گردید و مشخص شد که نقش عوامل درونی رسانه در اختلال در پوشش اخبار بحران بیشتر از سایر عوامل است و راهبرد اصلی صدا وسیما ، انفعالی بوده است. در نهایت در کلیه عوامل در قالب مدل پارادایمی تفسیر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the paradigmatic pattern of delay and silence of crisis news in IRIB (security and social crises)

نویسندگان [English]

  • alireza alvandi 1
  • hassan Khojasteh Bagherzadeh 2
  • Ali Rahmanzadeh 3
  • seyyed vahid Aghili 4
  • HASSAN ABEDINI 5

1 کارمند

2 Prof. In Radio group, production faculty, IRIB

3 Prof Assistant. In communication Sciences ,Islamic Azad University , North Tehran Branch , Tehran ,Iran

4 Prof Associate. In Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran,Iran

5 IRIB NEWS AGENCY

چکیده [English]

Informative and timely coverage of events, incidents and coverage of crisis news has become especially important for the media, especially the news media, in today's era, and the audience is concerned about the inefficiency of the media, delay, silence, and lack of news due to the entry of powerful competitors and inclusiveness. Because social networks do not shine. Since the need of public opinion to access crisis news is more than usual, its inappropriate coverage is a source of criticism, controversy and even the formation of future crises. The main question of his research is, what is the strategy and approach of the radio and television in covering the news of the crisis, that the criticisms in the way of reporting have increased and are repeated in every crisis, and what are the most important factors affecting this process? In this research, using the data method, the criticisms of experts, officials and media people were studied, and then three-stage coding according to Strauss and Corbin's method (open, central and selective coding), three influential factors, internal media factors, external media factors and The inconsistency of the media with the surrounding environment was identified and it was found that the role of the media's internal factors in disrupting the news coverage of the crisis is greater than other factors and the main strategy of the radio and television was passive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • News coverage
  • Crisis News
  • news silence
  • IRIB