نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صدا و سیما

2 گروه رادیو- دانشکده تولید- دانشگاه صدا و سیما

3 گروه رادبو، دانشکده رادیو تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود در سبک هندی با مورد مطالعه تک‌بیت‌های صائب تبریزی برای تولید آگهی خدمات عمومی نگاشته شده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با جامعه آماری تک‌بیت‌هایی از صائب تبریزی که داری محتوای اجتماعی و اخلاقی هستند و با تکیه بر نظریه «بهره‌وری و خرسندی» به تبیین الگویی مشترک در بین قالب آگهی خدمات عمومی و تک‌بیت‌های صائب تبریزی می‌پردازد. بر طبقه نظریه «بهره‌وری و خشنودی» مخاطبان فعال به دنبال محتواهایی هستند که برای آن‌ها احساس خشنودی را فراهم می‌کند. از آن‌جایی که تک‌بیت‌های صائب تبریزی به دلیل داشتن مولفه‌هایی مانند آهنگین بودن، صنایع ادبی، روایت، کوتاه بودن و داشتن شعار یا پیام تاثیرگذار برای ساخت آگهی خدمات عمومی مناسب‌اند در این پژوهش از آن‌ها استفاده شده است. آگهی خدمات عمومی یکی از قالب‌های نوین رسانه‌ای با هدف آموزش همگانی و یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی برای تغییر رفتار افراد جامعه از طریق رسانه است. از سوی دیگر سبک هندی به لحاظ تصویرسازی و تولید پیام‌های کوتاه ظرفیت‌های بسیاری دارد. نتایج نشان داد که آن دسته از ابیاتی که دارای محتوای اجتماعی و اخلاقی هستند می‌توانند در ساخت آگهی خدمات عمومی به کار بروند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of capacities of distiches of Hindi style in Public Service Announcement production (PSA) (Case study: Distiches of Saeb Tabrizi)

نویسندگان [English]

  • Sadaf Fayyazi 1
  • mohammad akhgari 2
  • zahra safaeian 3

1 IRIBU

2 radio department- radio&TV faculty- IRIBu

3 radio department- radio&TV faculty- IRIBu

چکیده [English]

The current research was written with the aim of investigating the available capacities in the Hindi style with the case study of Saeb Tabrizi's distich for the production of public service announcement . This research uses qualitative content analysis method and semi-structured interviews with the statistical population of distichs of Saeb Tabrizi that have social and moral content and based on the "UGT/Uses and gratifications theory" explains a common pattern between the format of PSA and distichs of Saeb. Based on the UGT, active audiences are looking for content that provides them with a sense of gratification. Since Saeb's distichs are suitable for creating PSA due to having components such as melodiousness, literary arts, narrative, shortness and having an effective slogan or message, they have been used in this research. PSA is one of the new media formats with the aim of educating the public and one of the most important communication tools to change the behavior of people in society through the media. On the other hand, the Hindi style has many capacities in terms of visualizing and producing short messages. The results showed that those verses that have social and moral content can be used in making PSA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian style
  • Saeb Tabrizi
  • public service announcement
  • radio