نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه رادیو- دانشکده تولید- دانشگاه صدا و سیما

چکیده

طنز رادیویی یعنی استفاده از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای شنیداری برای انتقال مفهوم طنزآمیز و خنداندن مخاطب، بنابراین طنز در رادیو را می توان از دو جهت بررسی کرد؛ اول اینکه چه چیزی در طنز رادیویی گفته می شود؟ یا همان متن و نوشته‌ی طنز، و دوم اینکه چگونه گفته می شود؟ یعنی شیوه اجرا. در بیشتر پژوهش ها در این حوزه، بخش اجرا مغفول مانده است از این رو قصد ما در این پژوهش پرداختن به قابلیت های بیانی در بازیگری و مجری گری برنامه های طنز بوده است. این پژوهش به دو روش کتابخانه‌ای - اسنادی و مصاحبه عمیق انجام‌شده است و در این راستا با 9 نفر از متخصصان مرتبط با طنز رادیویی مصاحبه شده است. پس از تحلیل و تفسیر داده‌های جمع‌آوری‌شده، اهم یافته ها نشان می‌دهد که تیپ و لهجه از مهم‌ترین ابزارهای طنزهای نمایشی شنیداری هستند که به‌واسطه تضاد و اغراق باعث خنده مخاطب می‌شود و تیپ موفق تیپی است که از دل جامعه اقتباس شده باشد و برای مخاطب باورپذیر بوده و حس همذات پنداری را در وی تقویت کند. همچنین در بررسی ویژگی‌های مجری برنامه طنز مواردی نظیر شوخ‌طبعی و بداهه گویی، تسلط بر موضوعات عمومی، تسلط بر سیاق‌های زبانی و صدای بانشاط از ویژگی‌های مجری موفق برشمرده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

recitative capacities in the production of radio humor

نویسندگان [English]

  • Hadi Mahmoudi
  • Majid Sharifkhodaei
  • mohammad akhgari

radio department- radio&TV faculty- IRIBu

چکیده [English]

Radio humor means using all capacities and listening tools to convey the humorous concept and make the audience laugh, so humor on the radio can be examined from two perspectives; First of all, what is said in radio humor? Or the text and writing of humor, and secondly, how is it said? That is, the method of execution. In most of the researches in this field, the performance part has been neglected, so our intention in this research was to deal with the expressive capabilities of acting and hosting satirical programs. This research has been done by two library-documentary methods and in-depth interviews, and in this regard, 9 experts related to radio humor have been interviewed.

After the analysis and interpretation of the collected data, the main findings show that type and accent are the most important tools of audio comedy that makes the audience laugh due to contrast and exaggeration, and the successful type is the type that is adapted from the heart of the society and for the audience. be believable and strengthen his sense of identification. Also, in the examination of the features of the humor show host, things such as humor and improvisation, mastery of general topics, mastery of language contexts and cheerful voice were listed among the characteristics of a successful host.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radio humor"
  • expression"
  • performance"
  • "
  • acting"