نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

چکیده

     با کم شدن قدرت استودیوهای فیلم‌سازی در هالیوود، جریانی از فیلم‌سازی مستقل در آمریکا به‌وجود آمد. به مرور زمان و با گذشت چند دهه از شروع این رویکردِ تازه، بر اساس مناسبات مختلف حاکم بر نظام سینمایی آمریکا، تفاوت‌هایی در دلِ این مدل از فیلم‌سازی قابل رصد است. هدف از این پژوهش، تبیین این تمایزات و گرایش‌هاست. تمایزهایی که در سینمای مستقل معاصر آمریکا انشعاب ایجاد می‌کنند. این پژوهش می‌کوشد با بهره‌گیری از آرای پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، به‌ویژه «نظریه‌ میدان» وی و مفاهیم پیرامونی آن، دو رویکرد مشخص در سینمای مستقل آمریکا را شناسایی و تبیین کند. نخست سینمایی موسوم به سینمای «شبه‌مستقل» که به‌مثابه‌ تمهیدی اصلاحی در خدمت سینمای جریان اصلی قرار می‌گیرد و از طرفی دیگر، شکلی از سینما با عنوان «سینمای مستقل» که توانسته است از جنبه‌های گوناگونِ زیبایی‌شناختی، نگاه به اقلیت، مباحث اقتصادی و سیاسی در دل سینمای آمریکا، میدان متمایزی را ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Distinction between the Independent Stream and Quasi-Independent Stream in the Present Cinema of the United States from Pierre Bourdieu’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Behrouz 1
  • Ali Rouhani 2

1 M.A., Department of Cinema,Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Associate Professor, Department of Cinema and Theater, Cinema and Theater faculty, Tehran University of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the reduction of film-making studios in Hollywood, a stream of independent film-making has emerged in the United States. Over the course of time and after some decades since the advent of this new approach, differences can be traced within this model of film-making based on various relationships dominant in the US cinema system. The goal of this research is explication of such distinctions and tendencies. Distinctions that result in the divergence of the US independent cinema. Enjoying the thoughts of Pierre Bourdieu, the French sociologist, especially his field theory and its surrounding concepts, this research tries to identify and explain two specific approaches in the independent cinema of the US. The first is a cinema called “quasi-independent” (semi-independent) which is a corrective solution at the service of the mainstream cinema, and on the other hand, a form of cinema named “independent” which could create a distinct field from different dimensions such as aesthetic, viewing the minority, and economic and political discussion within the American cinema.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent and Quai(Semi) Independent Cinema
  • Hollywood
  • Pierre Bourdieu
  • Field Theory
     آکانر، برایان (1399)، «خودبنیادی هنر»، مقاله در: جامعه‌شناسی هنر: مجموعه مقالات، گردآوری و ترجمه شهریار وقفی‌پور، تهران: مروارید.
     الکساندر، ویکتوریا (1400)، جامعه‌شناسی هنرها؛ شرحی بر اشکال زیبا و مردم‌پسند هنر، ترجمه اعظم راودراد، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.
     اوپری، مایکل (1401)، سینمای آوانگارد؛ فرم‌ها، زمینه‌ها، گرایش‌ها، ترجمه روناک رنجی، تهران: بان.
     بوراوی، مایکل (1401)، مارکسیسم جامعه‌شناسانه: همگرایی آنتونیو گرامشی و کارل پولانی، ترجمه محمد مالجو، تهران: نی.
     بوردول، دیوید؛ تامسون، کریستین (1388)،  تاریخ سینما، ترجمه روبرت صافاریان، جلد 2، تهران: مرکز.
     بوردیو، پی‌یر (1400)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ثالث.
     بوردیو، پی‌یر (1401)، مردم چیست؟، ترجمه صالح نجفی، جواد گنجی، تهران: بان.
     بوردیو، پی‌یر (1401)، مسائل جامعه‌شناسی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: آس.
     بون‌ویتز، پاتریس (1398)، درس‌هایی از جامعه‌شناسی پی‌یر بوردیو، ترجمه جهان‌گیر جهان‌گیری، حسن پورسفیر، تهران: آگه.
     پایلا، گابریلا (1400)، «گفت‌وگو با کلی رایکارد، کارگردان مستقل آمریکایی»، ترجمه شیوا اخوان راد، بازیابی از: www.cine-eye.net
     پولان، دانا بی (1400)، یک فیلم، یک جهان: پالپ فیکشن، ترجمه احسان چادگانی، تهران: نشر خوب.
     تنر، جرمی (1399)، جامعه‌شناسی هنر، ترجمه حسن خیاط، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
     ریتزر، جورج (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
     شویره، کریستیان؛ فونتن، اولیویه (1385)، واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نی.
     شیردل، کامران (1395)، نئورئالیسم چیست؟ تاریخ اجمالی سینمای نئورئالیسم ایتالیا 1955-1945، تهران: دنیای اقتصاد.
     فکوهی، ناصر (1384)، «پی‌یر بوردیو: پرسمان دانش و روشن‌فکری»، فصلنامه اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره‌ 5، ص141-161.
     کریگان، فینولا (1397)، بازاریابی فیلم، ترجمه محمد سروی زرگر، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
     کلمن، فلیسیتی (1400)، نظریه فیلم: آفرینش گرامر سینمایی، ترجمه وحیداله موسوی، تهران: نشر بان.
     کوهلکن، جولی (1395)، «تئودور آدورنو»، مقاله در: فیلسوفان سینما، ویراستار: فلیسیتی کلمن، ویراستار ترجمه: مهرداد پارسا، ترجمه فائزه جعفریان، تهران: شَوَند.
     کینگ، جف (1396)، مقدمه‌ای بر هالیوود جدید، ترجمه محمد شهبا، تهران: هرمس.
     هیوارد، سوزان (1399)، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
   Bourdieu, Pierre (1990), The logic of practice, Translated by Richard Nice.
Faulkner, Robert R; Anderson, Andy B (1987), "Short-term projects and Emergent careers: Evidence from Hollywood" in American Journal of Sociology, 92 (4): 879-909.
Giddens, Anthony (1981), A Contemporary critique of Historical Materialism, London, Macmillan, vol. 1.
Gramsci, Antonio (1971), Selection from the prison notebooks, London: Lawrence and Wishart.