نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خبر در دنیای کنونی به ابزاری برای رسیدن به بسیاری از مقاصد تبدیل شده است. از آن‌جایی که قطعا هر خبری محصول فرایند «دروازه‌بانی خبر» است، ضروری است که معیارهای مطلوب دروازه‌بانی خبر برای هر رسانه تدوین و استخراج شود. در این تحقیق ما به دنبال تدوین و استخراج معیارهای مطلوب دروازه‌بانی خبر در رسانه‌ی ملی بودیم و از روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و مصاحبه‌ی عمیق با جمعی از دست‌اندرکاران و متخصصین حوزه‌ی خبر و ارتباطات استفاده کردیم. یافته‌های تحقیق نشان داد که باید به 16 معیار به عنوان معیارهای مطلوب دروازه‌بانی خبر در رسانه‌ی ملی توجه کرد؛ معیارهایی مانند ارزش‌های دینی، منافع ملی، قانون، همبستگی ملی، فرصت و تهدید موقعیت ژئوپولتیک ایران در منطقه و جهان، پوشش فراجناحی، عدالت جغرافیایی، قومی و مذهبی پوشش خبری، شرایط جدید رقابت رسانه‌ای، ظهور مخاطب مقایسه‌گر، رسالت‌های رسانه، امیدبخش بودن خبر و اصول حرفه‌ای مربوط به خبر. در نتیجه شایسته است رسانه‌ی ملی با توجه به معیارهای به‌دست آمده و حرکت به‌سوی مدیریت غیرمتمرکز خبر و دادن امکان خلاقیت به دروازه‌بانان خبر، با فراهم آوردن بسترهای نوآورانه ارائه‌ی خبر به تامین نیازهای خبری جامعه بپردازد.

عنوان مقاله [English]

معیارهای مطلوب دروازه بانی خبر در رسانه ملّی

نویسندگان [English]

  • gholamreza gholami
  • jasem nemat nia