نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

 
پژوهش حاضر به تحلیل محتوای اخبار انتخاباتی بخش خبری 60 دقیقه شبکه تلویزیونی ماهواره ای  بی‌بی‌سی فارسی با هدف شناسایی مطالب خبری این بخش اختصاص یافته است. جامعه آماری تمامی اخبار انتخاباتی این بخش است که از 3 تا 22 خرداد 1392 پخش شد بنابراین نمونه‌گیری صورت نگرفته است. در مجموع در مقطع زمانی مورد بررسی تعداد 299  خبر انتخاباتی همراه با 65 سرخط خبری از جنبه‌هایی مانند، منبع مطالب، محور اصلی مطالب، جهت‌گیری مطالب، نشانگاه جهت‌گیری، استناد مخاطبان مطلب، مکان خبر، نوع تصویر، پیش‌بینی، نوع پیش‌بینی، نوع تکنیک، منبع خبری تصویری، تعادل در خبر، نوع خبر و عناصر خبری مورد بررسی قرار گرفت. روش به‌کار گرفته شده در این پژوهش «تحلیل محتوا» و واحد تحلیل نیز «خبر» بوده است. مطالب مورد بررسی پس از کدگذاری از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آنجا که جامعه آماری با حجم نمونه یکی است از آزمون آماری استفاده نشده است و فقط به توصیف رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین پوشش خبری انتخاباتی در خبر 60 دقیقه بی بی سی فارسی مربوط به 19 تا 23 خرداد ماه این سال بوده است. بیشتر مطالب این بخش خبری از سوی کارشناسان، شخصیت‌های اصول‌گرا واصلاح طلب و نامزدها به موضوع‌هایی از قبیل چگونگی قطب بندی جناح های سیاسی در انتخابات و نحوه ائتلاف آنها، حوادث سال 88 و سیاست خارجی اختصاص یافته است. نتایج نشان می‌دهد که خبر60 دقیقه بیشتر مطالب خود را با هدف اطلاع‌رسانی و کمتر از نیمی از آن را با هدف انتقادی مطرح کرده است.پیشتر جهت گیریها در خبر 60 دقیقه به صورت بیطرفی و مثبت بیان شده و پیشتر خبرها از تعادل خبری برخوردار بوده است. سوگیریها با استفاده از آرا و نظرات منابع انتخابی ابن رسانه به مطالب افزوده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تحلیل محتوای خبر 60 دقیقه بی‌بی‌سی فارسی در مورد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hormozizadeh
  • mohamad vahedi
  • seyed mojtaba razavi tousi

professor