نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انقلاب اسلامی به جهت نوع ایدئولوژی سازنده آن و نیز ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه مورد توجّه بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران بوده است. این مقاله به یکی از مهم‌ترین مسائل روز مرتبط با ایدئولوژی انقلاب اسلامی (اسلام شیعی) یعنی بازنمایی رسانه‌ای آن می‌پردازد. به همین منظور یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های چاپی آمریکا، تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد فرکلاف بوده است. بازنمایی ایدئولوژی انقلاب اسلامی براساس گفتمان­های غرب و دیگران، شرق‌شناسی، اسلام رسانه­ای، و سنت و تجدّد مورد بررسی قرار گرفته وسپس براساس اصول استخراج شده از اسلام شیعی تجزیه و تحلیل شده ‌است.
نتیجه این‌که کلیشه­سازی، دوانگاری متضاد و انگ زنی برآمده از گفتمان غرب و دیگران، شرق‌شناسی، و اسلام رسانه‌ای به بازنمایی مغایر با اصول اسلام شیعی نظیر اصل ولایت فقیه، نفی استکبار و وابستگی به آن، روزنامه واشنگتن‌پست را انتخاب کرده و در دو مقطع حساس تاریخی یعنی سال 1980 و 2010 میلادی بررسی شده است. روش کار در این تحقیق ظلم‌ستیزی، پیکار و جهاد علیه دشمنان خدا، عقل و تجربه سیاسی می‌باشند. از دیگر تکنیک‌های استفاده شده، بهره‌گیری از روش ساده‌سازی در ذیل گفتمان اسلام رسانه­ای است که طی آن تصویری ساده و غلط از ساختار حکومت به نمایش گذاشته می­شود؛ این رویکرد مخالف اصل عقل و تجربه سیاسی ایدئولوژی انقلاب اسلامی است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می­توان به حضور دائم «من» نویسنده در مقالات و آمریت اشاره کرد که باعث خلق گفتمان‌های مغایر و ناقص از ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran’s Islamic Revolution Ideology Representation in Washington Post in 1980 and 2010

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gudarzi
  • seyedmohammad mahdizadeh

چکیده [English]

Iran’s Islamic Revolution has been the focus of intellectuals and scholars’ attention due to its constructive ideology and political structure being based on the tenet of “Velayat Faqih” (Islamic Jurisprudence).
This article addresses one of the current most significant issues on Islamic Revolution’s ideology (Shia Islam), i. e. its media representation. Therefore, Washington Post, one of the most US influential print media, is chosen and examined during two sensitive period of time, i. e. 1980 and 2010. Critical Discourse Analysis (CDA) with Norman Fairclough approach has been used as the research methodology. Islamic Revolution’s ideology representation has been analyzed based on “West and Others”, “Orientalism”, “Covering Islam”, and “Tradition & Modernity” discourses and principles of Shia Islam.
The findings indicate that stereotyping, antithetical dualism, and stigmatization coming out of “West and Others”, “Orientalism”, and “Covering Islam” discoursesrepresent Islamic Revolution’s ideology in contradiction to such Shia Islam principles as “supreme leader”, “Velayat Fiqih”, “rejection of arrogance”, “rejection of oppression”, “fighting God’s enemies”, “wisdom” and “political experience”. Other techniques are simplification in “covering Islam” discourse, in which a simple and wrong image of government structure is represented. This approach is in contradictory to one of the Islamic Revolution ideology principle, i. e. wisdom and political experience. Furthermore, the consistent use of “I”, the author, in the articles brings about adversary and deficient discourses about the Islamic Revolution’s ideology. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Discourse
  • Islamic Revolution’s Ideology
  • Washington Post Newspaper