نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

هدف این مقاله شناخت وضعیت ساختاری تیزرهای تبلیغاتی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق مقایسه تعدادی از تیزرهای ایرانی با تیزرهای منتخب جشنواره‌های بین‌المللی تبلیغات است به‌نحوی که با انتخاب هر تیزر ایرانی یک تیزر منتخب با موضوعی مشابه انتخاب شده است و از سوی دیگر تیزرهای منتخب مغایرتی با آیین‌نامه پخش آگهی‌های تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ندارند. سپس با استفاده از الگوی سلبی و کاودری ابتدا هر تیزر را براساس واحد نما در قالب جدول سازه تشکیل شده از میزانسن و رمزگان فنی قرار داده و در ادامه با طی سطوح دیگر این الگو یعنی مخاطب، روایت، رده‌بندی، عوامل تولید به تجزیه و تحلیل قیاسی هر دو دسته تیزر پرداختیم. یافته­های تحقیق نشان‌دهنده تفاوت در عناصر ساختاری دو دسته تیزر مورد بررسی همچون تصویر، صدا، نحوه استفاده از واژگان، بازیگر و نظام­های نشانه­ای است که در نتیجه بیانگر ضعف ساختاری تیزرهای تجاری ایرانی مورد بررسی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Structure of Advertising Teasers Broadcast on IRIB’ TV with the Selected Teasers from International Ad Festivals

نویسندگان [English]

  • Osman mirani
  • Mohammad Ali Hormozizadeh

professor

چکیده [English]

This article aims to shed lights on the structural status of advertising teasers broadcast on IRIB’ TV by comparing a number of Iranian teasers with advertising teasers selected in international festivals. Each Iranian teaser is compared with an international one having a similar theme and being in compliance with Islamic Republic’s ethical media codes. Then by employing Selby and Cowdery model and using “shot” as the unit of analysis, each teaser is placed in a structure table consisted of mise-en-scène and technical codes. By going through other levels of this model, i. e. the audience, narrative, classification, and production elements, the article, finally, carries out a comparative analysis of these two sets of teasers. The research findings show that there are differences in the structural components of these two sets of teasers, i. e. differences in images, sounds, word usage, actors/actresses and sign systems, indicating a flaw in the structure of Iranian commercial teasers

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertisement
  • Advertising Teaser
  • Structure of Teaser
  • Selected Teasers
  • International Advertising Festivals (Cleve
  • Cannes
  • and London)