نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ژانرها طبقاتی از انواع یا گونه­های محصولات فرهنگی و هنری هستند که در عناصر معینی اشتراک دارند. این عناصر مشترک در حوزه فیلم شامل پی‌رنگ کلیشه­ای، صحنه، شخصیت­ها، سبک و شمایل­نگاری می­شود. در مطالعات فیلم، ژانر هم‌زمان یک رویکرد صنعتی، شاخصی برای مصرف‌کننده و مفهومی انتقادی و ابزاری برای نظریه­پردازی درباره روابط بین گروه­هایی از فیلم­هاست. در معنای اخیر، ژانرهای فیلم­ راه­های استانداردی برای بازنمایی جنسیت، طبقه، نژاد و قومیت محسوب می­شوند. ژانرها نظام­های معنایی و مملو از ارزش می­باشند و بنابراین نمی­توان آن‌ها را به مثابه چیزی مجرد و از نظر ایدئولوژیکی خالص به شمار آورد. ژانرها را می­توان در سه سطح صنعت، مخاطب و متن مطالعه کرد و به­ویژه در سطح متن، ژانر به مثابه بخشی از فرهنگ عامه­پسند ابزار سودمندی برای پرداختن به متون رسانه­ای از منظری دانشگاهی است. مطالعه ژانر از طریق شش رویکرد اصلی ساختارگرایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصاد سیاسی، زیبایی­شناختی، شباهت­های خانوادگی و گفتمانی صورت می­گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Film Genres’ Nature, Functions and Study Approaches

نویسندگان [English]

  • hamidReza modaghagh
  • Seyed mohammad Mahdizadeh

چکیده [English]

Genres are certain types or species of cultural and artistic products having certain elements in common. These shared factors for films include cliché plot, setting, characters, style and iconography. In film studies, genre is an industrial approach and an indicator for consumers as well as a critical concept and a tool for theorizing on the relationships between different sets of films, all at the same time.
In the latter sense, film genres are considered as standard ways for representing gender, class, race and ethnicity. Genres are semantic systems with many values, and therefore, could not be deemed abstract and ideologically pure. Genres could be studied under three rubrics, i. e. industry, audience and text. At the text level, genre is considered as a part of popular culture and a useful tool for dealing with media texts from an academic perspective. Genres are studied through six major approaches: Structuralist, socio-cultural, political economy, aesthetic, family resemblances and the discursive approach. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film Study
  • genre
  • Ideology
  • Approaches to Genre Study