نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش برای شناخت جایگاه تلویزیون در میان خانواده‌های ایرانی و بررسی واکنش‌های اولیه افراد به زندگی روزمره بدون تلویزیون و جایگزین‌های آن، به شکل تحقیقی شبه تجربی انجام شده است. برای دستیابی به میزان اهمّیت تلویزیون در زندگی خانواده‌های ایرانی این سوال مطرح شد که دلایل و میزان تماشای تلویزیون برای مشارکت کنندگان چیست؟ سپس از آن‌ها خواسته شد به مدت دو هفته تماشای تلویزیون را متوقف و اطلاعاتی مربوط به شرایط زندگی و احساس خود را از نبود تلویزیون بیان کنند.
چارچوب مفهومی این تحقیق بر پایه نظریه‌های مربوط به استفاده و رضامندی، نظریه کاشت، نظریه وابستگی مخاطب، نظریه اوقات فراغت، نظریه اقناع، نظریه انتقادی نیل پستمن و دیدگاه‌های سید مرتضی آوینی درباره تلویزیون شکل گرفته است.
نتایج نشان می‌دهد که دلایل خانواده‌های ایرانی برای تماشای تلویزیون شامل اولویت دادن به برنامه‌ای خاص و شرایط شخصی هر انسان است. پیامدهای حذف تلویزیون در خانواده‌ها را می‌توان در تنوع در عملکردها، آرامش بیشتر، تغییر در سطح ارتباطات انسانی، برنامه‌ریزی دقیق در زندگی روزمره و جایگزینی فعالیت‌های شخصی و رسانه‌ای دیگر مشاهده کرد. پیامد اصلی این کار، تغییر جایگاه تلویزیون در زندگی خانواده‌ها، افزایش نظم در زندگی و تغییر در نحوه گذران اوقات فراغت است. همچنین با وجود تغییرات خوشایند در سبک زندگی خانواده‌ها، پس از پایان دوره آزمایشی حذف تلویزیون، افراد تمایلی به تکرار مجدد آن ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Daily Life without Television and Television Alternatives in Life

نویسندگان [English]

  • Zahra khalili
  • seyed mohsen Bani hashemi

چکیده [English]

The present research aims to examine television status in Iranian families and individuals’ first reaction to a no-TV life proposition and this media’s possible alternatives. To find the significance of television in Iranian families’ lives, this question was posed: why do you watch TV and how much during a typical day? Then, the respondents were asked to stop watching TV for a couple of weeks and describe their life and feelings during this period of time. The conceptual framework was build around a number of theories, including “Use and Gratification Theory”, “Cultivation Theory”, “Dependent Audience Theory”, “Leisure Time Theory”, “Persuasion Theory”, “Nill Postman Critical Theory” as well as viewpoints of “Shahid Avini” on television. Research findings indicate that Iranian families’ reasons for watching television include prioritizing a certain program and individual’s personal situation. The consequences of a no-TV life for the families could be classified into the following categories: diversified performances, calmer life, change in the individual communications with others, exact planning in daily life and replacing the gained free times with personal and other media-related activities. The main effects on these families were a change in the status of television in their lives and increased discipline in their lives as well as a change in spending leisure times. The findings indicate that despite pleasant changes the no-TV circumstances brought to their lifestyle, these families were reluctant to repeat this no-TV experience. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • No-TV Life
  • Lifestyle
  • Daily Life