نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به شناخت مقوله «رویداد رسانه‌ای» به عنوان مقوله‌ای جدید در علوم ارتباطات پرداخته ‌شده و نمونه برجسته‌ای از آن مطالعه می‌گردد. این نمونه مطالعه موردی پوشش «مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس» توسط شبکه بی.بی.سی فارسی است و در آن به این سؤال‌ها پاسخ داده شده که «رویداد رسانه‌ای ازدواج نوه ملکه انگلیس، چگونه شکل گرفت، چگونه اجرا شد و چه سناریو و اهداف تبلیغات فرهنگی در آن وجود داشت؟». داده‌ها با مشاهده فیلم پوشش مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس توسط بی.بی.سی فارسی گردآوری شده و ابزار تحلیل یافته‌ها، روش نشانه‌شناسی با رویکرد تحلیل سازه برای بخش تصویری و نشانه‌شناسی تصریح و تلویح برای ادبیات گفتاری می‌باشد و در نهایت در هر سکانس نتایج با ویژگی‌های الگوی رویداد رسانه‌ای تطبیق داده شده‌است.
نمونه‌گیری پژوهش هدفمند و واحد تحلیل «سکانس موضوعی» است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که این مراسم یک رویداد رسانه‌ای بزرگ دارای ویژگی‌هایی از جمله : برنامه‌ریزی دقیق، حمایت رسانه‌های بزرگ دنیا از مراسم، حضور و استقبال گسترده مردم از آن، نظم و امنیت هنگام برگزاری مراسم و ... بود و اهدافی در پس پرده داشت که شامل: تبلیغ فرهنگی، تمدنی و رسانه ای، رقابت فنّاورانه رسانه‌ای و به‌رخ کشیدن برتری خود، نمایش قدرت و توانایی و امکانات برگزاری با ادوات کاملاً انگلیسی، مقدمه‌سازی المپیک 2012، نمایش شکوه و عظمت سلطنت، مردمی بودن و....

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Media Event: a Case Study of BBC Persian Coverage of 2011 British Royal Wedding

نویسندگان [English]

  • Somayeh haji
  • Seyed Bashir Hoseini

چکیده [English]

The present article aims to explain the concept of “media event” as a new concept in communications sciences and media studies, and examine an outstanding case in this regard. This case is “the news coverage of British Queen’s grandson wedding ceremony by BBC Persian channel. ” The data were gathered through watching the footages related to news coverage of the wedding on BBC Persian. Semiotics was used for the analysis of the data using structural analysis for images and semiotics of connotations and denotations was employed for the analysis of the language components. In each sequence, the results were compared with the attributes of media event concept. “Thematic sequence” was the unit of analysis. The research findings indicate that this ceremony possesses the following characteristics: precise planning, world’s well-known media support for the ceremony, people’s wide participation, security and discipline during the ceremony. According to the finding, the wedding ceremony followed several covert objectives: propagation of culture, civilization and media, media technological competition and showing off superiority, power and capability to hold such a ceremony, setting the ground for 2012 Olympic games and expressing readiness for holding this ceremony, showing the glory of the monarchy, popularity with the monarchy, being beyond place and time, etc. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Event
  • BBC Persian Channel
  • Royal Wedding
  • Covert Propaganda
  • Cultural Propagation