نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بحران‌های گوناگون جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر امروزه شده است. با توجه به نقش گسترده رسانه‌ها در ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد روز افزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی، شناسایی نقش این رسانه‌های نوین (رسانه‌های مجازی) در مدیریت بحران‌های اجتماعی ضروری است.
در این پزوهش به منظور رسیدن به اهداف، به بررسی آثار و نظرات افراد صاحب نظر حوزه‌های مدیریت بحران و رسانه از طریق مصاحبه و روش کتابخانه‌ای پرداخته و برای تجزیه وتحلیل نتایج مصاحبه، از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها استفاده شده است.
فضای مجازی ابزاری است که می‌تواند در صورت اتخاذ راهبرد مناسب برای کنترل بحران در مراحل مختلف (به خصوص در بحران‌های اجتماعی) به خوبی عمل کند و نقش مؤثری ایفا کند.
راه‌های مختلفی برای کاهش اثرات بحران و مدیریت آن وجود دارد. روش‌هایی مثل تاکتیک‌های رسانه‌ای، از راهبرد‌های ارتباطی استفاده می‌کنند که در این مقاله بر روی شیوه‌های ارتباطی و رسانه‌ای از طریق فضای مجازی برای مدیریت بحران‌های اجتماعی تمرکز شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Internet as a Virtual Medium of Social Crisis Management

نویسندگان [English]

  • Hasan KHojasteh
  • Vahid Agha Mohseni

چکیده [English]

Crises are an inseparable part of today’s human life. Given the big role of media in different dimensions of human life as well as the increasing growth of using Internet and virtual space, identifying the role of these modern media (virtual media) in managing social crises is a necessity.
To reach its objectives, this research examines the works and views of experts in crisis and media management using interviews and descriptions. Content analysis was employed to analyze the interviews’ data.
Virtual space would be an effective tool in controlling a crisis at its different stages, if an appropriate strategy is adopted in due time.
There are various methods to alleviate the impacts of a crisis. Methods such as media tactics make use of communicative strategies. This article focuses on communicative and media methods in managing social crises. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Crisis
  • crisis management
  • Virtual Media
  • the Internet