نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به بررسی نقش موسیقی در اثربخشی پیام‌های سلامت در شبکة رادیویی سلامت می‌پردازد و هدف اصلی این است که موسیقی مورد علاقة مخاطبان برای پخش از شبکة سلامت که سبب تأثیرگذاری بیشتر پیام در آنها نیز می‌شود، چه نوع موسیقی است و آیا می‌توان، در زمان‌های تعریف شده با نظر کارشناسان موسیقی و رسانه، قطعاتی از موسیقی را با هدف التیام‌بخشی و آرامش به مخاطبان پخش کرد یا نه؟ با توجه به ماهیت تحقیق، روش پیمایشی و کتابخانه‌ای مورد استفاده قرارگرفته است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری شده‌اند. جامعة آماری این تحقیق مخاطبان و کارشناسان حوزة موسیقی و رسانه‌اند که نظرها و دیدگاه‌های 100نفر از مخاطبان و 10نفر از کارشناسان در این پژوهش بررسی شده است.
نتایج به‌دست آمده از پاسخ‌های مخاطبان و کارشناسان نشان داد که به موسیقی توجه کافی دارند و اهمیت آن را کمتر از کلام نمی‌دانند. همچنین از موسیقی می‌توان به تنهایی و در زمان‌های تعیین‌شده با نظر کارشناسان این امر به منظور التیام‌بخشی به
مخاطبان استفاده کرد. به ترتیب موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، و موسیقی کلاسیک در مقایسه با انواع دیگر موسیقی برای پخش در فواصل برنامه‌های رادیو سلامت از سوی مخاطبان این شبکه پیشنهاد شد. کارشناسان حوزة موسیقی و رسانه نیز به موضوع هم‌خوانی و تناسب موسیقی با متن(محتوای پیام) در شبکة سلامت تأکید داشتند، همچنین از نگاه جامعة آماری کارشناسان، می‌توان در زمان‌های تعریف‌شده‌ای‌ با نظر متخصصان امر موسیقی و رسانه قطعاتی از موسیقی را با هدف التیام بخشی به مخاطبان رادیو سلامت پخش کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Music and Radio Messages

نویسندگان [English]

  • Saeid Yoosefi
  • Bahman Behroozi

چکیده [English]

This article studies how music contributes to the effectiveness of health-related messages in Radio Salamat (Health). It mainly aims to shed lights on a number of issues including the the audience favorite music which makes the message more effective; and whether it is proper to broadcast certain pieces of music at defined times under music experts for the sake of tranquility of the audience. Given the nature of the research, a documentary method and a survey were employed to collect data through questionnaires and interviews. The subjects of this study were music audience and individuals having expertise on music. The views of 100 audience and 100 experts were examined in this research.
The findings show that the audience and experts pay enough attention to music and attach no less significance to music than to message itself. Furthermore, it is proper to broadcast certain pieces of music at defined times under music experts for the sake of tranquility of the audience. Of all music types, traditional music, pop music and classical music were orderly suggested by the audience to be broadcast between the programs in Radio Salamat. The experts in the related field emphasized on the consistency of music with text (message content). The experts in this study also deemed it proper to broadcast certain pieces of music at defined times under music experts for the sake of tranquility of the audience
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Message
  • Radio Salamat
  • Role
  • Music