نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از نگارش مقاله‌ای در زمینة کارگردانی تله فیلم، تجهیز علمی هنری کارگردانان تلویزیون در آثار بلند روایتی دراماتیک، یافتن راه‌کارهای مناسب برای ارتقاء سطح کیفی فیلم‌های تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
برای رسیدن به این هدف، این پرسش اساسی مطرح است که آیا کارگردانی اثر دراماتیک در سینما و تلویزیون یکی است و آیا اشراف به تفاوت‌های دو رسانه، باعث تغییر در فرم و ایجاد تفاوت زیبایی شناختی نمی‌شود؟ بنیادی‌ترین پرسش نیز این است که چگونه می‌توان فیلمی ویژة تلویزیون ساخت؟
نتیجة به دست آمده این بوده‌است که فیلم‌سازی برای تلویزیون باید با توجه به ویژگی‌های انحصاری تلویزیون برای این رسانه صورت گیرد، چرا که مخاطب تلویزیون با مخاطب سینما تفاوت دارد و هم چنین ابعاد صفحة تلویزیون نیز با پردة سینما یکی نیست. بنابراین فیلم‌سازی برای تلویزیون در عین حال که روش‌ها و شیوه‌های فیلم‌سازی سینمایی را به عاریت گرفته و اصول آن را رعایت می‌کند، اما متفاوت از آن است و به همین اعتبار، زیبایی‌شناسی تله فیلم متفاوت از زیبایی‌شناسی
فیلم سینمایی می‌شود، بنابراین می‌توان در مقایسه با سینما آن را این گونه تعریف کرد که امکان استفادة بیش‌تر از زوایای دوربین، ایجاد عمق میدان مناسب با توجه به تکنیک تصویربرداری که از عمق کمتری نسبت به دوربین سینما برخوردار است، استفاده از حرکات دوربین روی دست در نماهای بسته برای ایجاد هیجان، ریتم سریع‌تر و به تبع آن ایجاد هیجان در ارائة اطلاعات و ایجاد جلوه‌های بصری بیش‌تر با استفاده از لوکیشن‌های متعدد و متنوع و طراحی‌های هنرمندانه است. هم چنین می‌توان با ارائة فرم سریال‌های کوتاه که دو یا سه قسمت بوده و مجموع زمان آنها 90 تا 120 دقیقه است و به تله فیلم نزدیکی زیادی دارند، شیوة دیگری در برنامه سازی تلویزیونی را آزمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Sahar Nasooti
  • Mahmmod Arbabi