نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی شیوه‌های گوناگون مستند و راهبردهای مداخلة به کار گرفته شده از سوی مستندساز در این شیوه‌ها، موضوع این مقاله است. ارائة چارچوبی نظری برای شناخت تفاوت‌ها میان مستندها، هدف این پژوهش را تشکیل می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Abol Hasan Ghasemi