نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رادیوهای تخصصی رادیوهایی هستند که براساس موضوعی خاص شکل‌یافته‌‌اند و خارج از آن موضوع نیز برنامه‌سازی نمی‌کنند. به‌طورطبیعی این نوع شبکه‌ها مخاطبان ویژه‌ای دارند و از نظر حرفه یا شغل، سن، تحصیلات، گرایش‌ها و شرایط پرداخت موضوعاتی مثل موسیقی، هنر یا سایر موضوعات دارای هدف هستند.
در معاونت صدای سازمان، در سال‌های اخیر، با توجه به رویکرد ارزش‌گذاری به مخاطبان رادیو و محور قرار دادن نیازهای مخاطبان، شبکه‌های تخصصی رادیویی راه‌‌اندازی شده که برنامه‌های حول محور موضوع خاصی تولید و پخش می‌شود. تا‌کنون در معاونت صدای سازمان، شبکه‌های تخصصی فرهنگ، معارف، ورزش، قرآن، سلامت، گفت‌وگو، تجارت، آوا و نوا راه‌‌اندازی شده و رادیو خانواده نیز در حال پیش تولید برای پخش برنامه است.
در این مقاله با توجه به نظر عوامل شبکه‌های تخصصی رادیویی، اعم از مدیران،
برنامه‌سازان ( تهیه‌کنندگان، سردبیران)، کارشناسان و پژوهشگران، ضرورت راه‌‌اندازی شبکه‌های تخصصی مورد نیاز در کشور، بررسی و اولویت‌های پاسخ‌گویان، دقیق آورده شده است. همچنین به اولویت راه‌‌اندازی رادیوهای تخصصی در استان‌ها توجه شده و نظر پاسخ‌گویان در رابطه با راه‌‌اندازی شبکه‌های رادیویی تخصصی در استان‌ها اخذ شده‌است.
در این مقاله، نظر190 نفر از عوامل شبکه‌های تخصصی رادیویی، به شرح زیر اخذشده که از این تعداد 23 نفرمدیر، 31 نفر پژوهشگر و کارشناس ، 79 نفر تهیه‌کننده و57 نفر سردبیر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Reza Khak Mardani
  • Hasan Khojasteh