نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فیلم مستندی که با به‌کارگیری سندهای آرشیوی باقی مانده ازیک موضوع، به بازسازی آن موضوع دست می‌زند، "فیلم مستند آرشیوی" خوانده می شود.
در این مستندها، مرحله پژوهش؛ اهمیت ویژه‌ای‌‌ دارد که یکی از اهداف آن دستیابی به اسنادی است که مستقیماً در فیلم به‌کار گرفته می‌شوند. برای رسیدن به چنین هدفی، پژوهشگر این نوع مستندها باید با مراحل «روش پژوهش اسنادی» آشنا باشد تا با به‌کارگیری آن بتواند به اسنادومدارک معتبرو موثق دست یابد.
این مقاله می‌کوشد با معرفی فیلم مستند آرشیوی و ویژگی‌های آن، نقش پژوهش اسنادی را در یافتن مدارک مفید به منظور تولید این نوع مستندها بررسی کند و با تبیین مراحل گوناگون این روش پژوهشی و تنگناهای پیش رو، اطلاعات کاربردی در این زمینه به پ‍ژوهشگرفیلم ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Gham khari
  • Ahmad Zabeti Jahromi