نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروز رادیو در کنار سایر رسانه‌های دیداری، مکتوب و آنلاین ایفای نقش می‌کند. رسانه‌های دیگر جذابیت‌های بصری خاص خود را برای جذب کودکان دارند اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا رادیو می‌تواند در دوران کنونی مخاطب کودک را جذب کند؟ و شیوه‌های جذب مخاطب کودک برای رادیو در عرصه حضور دیگر رسانه‌ها چیست؟
این تحقیق با هدف بررسی موقعیت رادیو در ایران برای جذب مخاطب کودک صورت گرفته است و با بررسی ویژگی‌های روانشناختی کودک و ظرفیت‌های رادیو، این  نتیجه به دست آمد: در زمینه آموزش، رادیو  می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارد و با توجه به ویژگی‌های کودکان، مخاطب کودک را در ایران  جذب کند؛ البته به شرط آنکه این کارکرد در تولید برنامه‌های رادیویی درست به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Hamid Talaee
  • Vida Hamraz