نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور برداشتن گام‌هایی مؤثر، وضع حاکم بر معاونت صدا در خصوص برنامه­ریزی و مدیریت منابع انسانی بررسی شد. روش به‌کاررفته در این تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی است. با
جمع­آوری دیدگاه مدیران و مسئولان و کارشناسان (حداقل دارای مدرک کارشناسی) معاونت صدا که جامعة آماری حدود 1000نفر و حجم نمونه حدود 200 نفرند، معیار برنامه‌ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی از مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ارزیابی گردید. نتیجة این ارزیابی مشخص کرد که معاونت صدا در این معیار، امتیازی کمتر از متوسط را کسب کرد و بیانگر این است که معاونت صدا از وضع مطلوب فاصلة درخور توجهی گرفته و در ابتدای سفر خود به سمت تعالی سازمانی است. پیشنهاد می‌شود که معاونت صدا با در نظرگرفتن نقاط قوت و ضعف خود و با اولویت‌بندی موارد بهبوددهنده به استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر معیارهای مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت همت گمارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Habib Ebrahim poor
  • Afsaneh Hoseini