نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صدا وسیما

2 استادیار دانشگاه صداوسیما

چکیده

این پژوهش در پی مقایسة گفتمان سایت‌های واحد مرکزی خبر صداوسیما، بی‌بی‌سی فارسی و العربیه فارسی در شیوة پوشش‌دهی اخبار داعش است. در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان با رویکرد گفتمان­کاوی ون‌دایک استفاده ‌شده است. متون مطالعه‌شده در این پژوهش، 6 خبر از سایت واحد مرکزی خبر صداوسیما، 8 خبر از سایت بی‌بی‌سی فارسی و 6 خبر از سایت العربیه فارسی در بازة زمانی سه ماه بعد از تصرف موصل عراق، یعنی از 20 خرداد 1393 تا 20 شهریور 1393 است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و گفتمان­کاوی شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان داد، سایت‌های مذکور در زمینه‌هایی چون عوامل و عناصر تشکیل‌دهندة داعش چه کسانی هستند؟ اهداف تشکیل این گروه چیست؟ حامیان و دشمنان واقعی آن، چه کسانی هستند؟ نیت کشورهایی که مدعی مبارزه با داعش هستند، چیست؟ با یکدیگر تعارض دارند و در اینکه گروه داعش یک گروه خشن، تندرو و افراطی است؛ که برای رسیدن به هدف خود از هیچ عمل وحشیانه‌ای ترس ندارند؛ توافق دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing IRIB News Agency, BBC Persian and Al-Arabiya Persian Discourses in Covering ISIS News

نویسندگان [English]

  • hasan ghasemi 1
  • Ardeshir Zabolizadeh 2

2 Associate Professor at IRIB University

چکیده [English]

This study seeks to compare the discourse IRIB News Agency, BBC Persian and Al Arabiya Persian News sites on news coverage of Isis. For this purpose, the theories such as media representation Agenda setting, framing, image making and discourse theory is used. Methodology used in the study of discourse analysis approach using van Dijk's discourse. Texts studied this study, 6 news from IRIB News Agency, 8 news from the BBC Persian and 6 news from Al Arabiya Persian, in the period of three months after the capture of Mosul, Iraq, after an examination, purposive sampling selected and discourse was about. The findings show the sites mentioned in this context that the constituent elements of Isis who they are, what is the purpose of this group, supporters and what are the real enemies, what are the intentions of the countries that claim to fight against the Islamic State, are opposed to each other and in that ISIS a violent, extremist and who do not fear to achieve their goal of any brutal action agreed. Each of these sites is based on the discourses made his image, have provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB News Agency
  • BBC Persian
  • Al Arabiya Persian
  • ISIS
  • News
  • Coverage
 
آقاگل‌زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمة گروه مترجمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مک‌دانل، دایان (1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمانی، ترجمة حسینعلی نوذری. تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
مهدی‌زاده، محمدمهدی (1387). رسانه‌ها و بازنمایی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1389). نظریه‌های رسانه. تهران: انتشارات همشهری.
 مهدی‌زاده، سیدمحمد (1380). «تصویرسازی منفی رسانه‌های غرب از جهان اسلام و ملل شرق (خود و دیگری در متون و رسانه­های غرب»، فصلنامه رسانه، شماره 47، صص 10-21.
ون­دایک، تئون ای. (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان، ترجمة گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
خلیلی، عابد (1392). مقایسه گفتمان سایت‌های الجزیره و پرس­تی­وی درپوشش خبری درگیری‌های سوریه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روزنامه‌نگاری، تهران: دانشگاه صداوسیما.
 شمسایی‌نیا، رامین (1392). مقایسه گفتمان رسانه‌ای امریکا و عربستان درباره نقش ایران در تحولات خاورمیانه؛ تحلیل گفتمان وب‌سایت های فارسی صدای آمریکا و العربیه. تهران: پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه، تهران: دانشگاه صدا و سیما.
 هوشیار، مهدی (1391). تحلیل گفتمان پوشش خبری وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا توسط سایت بی.بی.سی فارسی و خبرگزاری ایرنا، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات، تهران: دانشگاه صداوسیما.
فرقانی، محمدمهدی (1382). راهدرازگذار (بررسیتحولگفتمانتوسعۀسیاسیدرایران تهران: نشر فرهنگ و اندیشه.
 گل‌بخشی، حسن (1387). تحلیل گفتمان اخبار بازداشت ملوانان انگلیسی در اروند‌رود در سایت‌های فارسی‌زبان بی‌بی‌سی و رادیو‌فردا. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روزنامه‌نگاری. تهران: دانشگاه صداوسیما.
 علمداری، مهرداد (1388). «فریمینگ» یا «قاب‌بندی» چیست؟، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره 13: 111-102.
 ویندال، سون؛ سیگنایزر، بنو و اولسون، جین (1376) کـاربرد نظریـه­هـای ارتباطـات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مرکز تحقیقات رسانه­ها.
Gitlin, t. (1980). The World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the News. California: University of California Press.
McCombs, M. & Shaw, D. L. (1993). "The Evolution of Agenda-setting Theory: 25 Years in the Marketplace of Ideas". Journal of Communication, 43(2), pp 58–66.