نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 مربی دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

3 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

چکیده

پیش‌شرط اثرگذاری پیام‌های رسانه‌ای، داشتن اعتماد مخاطب است. در این مقاله به دنبال دستیابی به اسلوب­های اختصاصی جلب اعتماد مخاطبان در شبکه بی­بی­سی فارسی است و برای این کار اصلی­ترین بخش خبری این شبکه یعنی خبر 60 دقیقه را مورد مطالعه قرار می­دهد. این پژوهش از نظریۀ اعتبار منبع، جنگ نرم، نظریه استفاده و رضامندی و اَنگ زنی استفاده کرده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی دو ماه از خبر 60 دقیقه را به‌طور کامل مورد مطالعه قرار داده است. در پایان با طبقه‌بندی کدهای به دست آمده 78 مفهوم احصا شد که در 20 مقوله انسجام یافتند و این مقوله‌ها مبنای تحلیل قرار گرفت. اسلوب‌های اختصاصی این شبکه برای جلب اعتماد مخاطبان عبارت است از: فرا اطلاعات، اعتباربخشی، واقع‌نمایی مکان رویداد، حضور در مکان‌های خبرساز، درگیر کردن مخاطب، ارتقای واقعی کردن اهمیت رویداد، توجه به تازگی رویداد، جامع‌نگری، مخاطب محوری، پیوند خبر و زندگی روزمره مخاطب، بی‌واسطگی، نزدیکی به مخاطب، مشارکت دادن مخاطب در تولید خبر، مرجعیت خبرنگاران، بکارگیری فیلم­های تولیدی گروه­های دخیل در خبر، بکارگیری شاهدان عینی، بیان چراها، رجوع به متخصصان خبره، مستند کردن گفته‌ها، استفاده از نقل‌قول و مکتوبات. یکی از خصوصیات اصلی برنامه خبری 60 دقیقه، نشان دادن ملموس معیارهای جلب اعتماد به مخاطب است و این خود نشان دهندۀ این موضوع است که این برنامه به خوبی اهمیت خبر تلویزیونی را که اساس آن بر تصویر است، درک کرده و می‌کوشد به انحای گوناگون هر رویدادی را به‌طور ضمنی و مستقیم به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Techniques Used in BBC Persian News Broadcasts to Build Trust with the Audience: A Case Study of 60-Minutes News

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Beheshti 1
  • Mohammad Ali Hormozizadeh 2
  • Ardeshir Zabolizadeh 3

1 M.A in Communication, IRIB University

2 Instructor at Faculty of Communication and Media, IRIB University

3 Associate Professor at Faculty of Communication and Media, IRIB University

چکیده [English]

In media The prerequisite for the efficiency of any media communication is earning the trust of audiences. The current research aims to study the methods used by Persian BBC to earn the trust of its audience specifically in one of its major news programs: 60 Minutes. Using qualitative content analysis and inductive methods, this research has studied 2 months of 60 Minutes broadcast to investigate its source credibility, soft war, uses and gratification and Stigmata aspects. 78 aspects were observed in this news program and categorized in 20 categories for the analysis. The specific methods used by BBC Persian to earn the trust of its audiences are meta information, forging credibility, simulating incident location, reporting from hot news locations, engaging audiences, promoting the importance of incidents, covering breaking news, comprehensive insight, audience orientation, linking the news with audiences’ daily life, straightness, Intimacy with audiences, citizen journalism, journalists accountability, utilizing video reports and on-scene witnesses, highlighting whys, inviting case experts, documentizing spoken words, and using quotations and written documents. One of the main properties of BBC “60-Minutes” news program is showing tangible measures of drawing trust to audiences which verifies the their understanding of tv news production importance that is based on illustrations and tries to cover every events and broadcast them directly or vaguely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust earning methods
  • Trust in media
  • 60 Minutes Program
  • Qualitative content analysis
 
ایمان، محمودرضا و نوشادی، محمد تقی. (1390). «تحلیل محتوای کیفی». فصلنامه پژوهش، سال سوم پاییز و زمستان  شماره 2- ص44-15.
پریدمور، جف. (1383). الفبای کار در رسانه‌ها، ترجمة بیتا. غفاری. تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
تن، الکسیس . (1388). نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط‌جمعی، ترجمة نعیم بدیعی، تهران: همشهری.
خلیفه، محسن. (1386). بررسی عوامل اعتماد ساز خبر در مورد رسانه سیمای جمهوری اسلامی ایران از نگاه دانشجویان دانشگاه شیراز، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیما
ردادی، محسن. (1390). نظریه اعتماد سیاسی با تأکید بر گفتمان اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
ساروخانی، باقر. (1391). جامعه‌شناسی نوین ارتباطات. تهران: اطلاعات.
سورین ورنر. جی. و تانکارد، جیمز. دبلیو. (1388). نظریه‌های ارتباطات. ترجمة علیرضا. دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
ضامنی پور، بیت الله. (1393). میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهر یاسوج به شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی فارسی، صدای امریکا، من وتو و شبکه محلی دنا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ضیائی پرور، حمید. (1384). جنگ نرم 2: ویژه جنگ رسانهای، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل.
عباسی، حجت.الله. (1388). خبر تلویزیونی، تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی عمید، انتشارات راه رشد.
مک کوئین، دیوید. (1384). راهنمای شناخت تلویزیون، ترجمة فاطمه.کرم علی و عصمت.گیویان، اداره کل پژوهش‌های سیما
میناوند، محمدقلی. (1394). دستنامه خبرنگاری کوله‌پشتی و گزارشگری در محیط بحران، تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
مهدی زاده، محمد (1389). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری
نای، جوزف. ای. (2004). قدرت نرم؛ ابزاری برای موفقیت در سیاست جهانی، ترجمة س. م. روحانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
وردی نژاد، فریدون؛ و بهرامی، شهلا. ر. (1388). جامعه‌شناسی خبر، تهران: ثانیه.
 
Hsieh، hsiu- fang، shanon، sara E، (2005). Three Approaches to content Analysis، Qualitative Health Reasearch، Vol.15،no.9.
Mayring، ph. (2000). Qualitative content Analysis، forum Qualitative social research، 1 (20)،1-10
Thomas, David R. (2006). A General inductive approach for qualitative data analysis. American Journal of Evaluation. Vol27. No.