نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنرهای دیجیتال دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیما

3 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تهران

چکیده

شخصیت‌پردازی در گونۀ فانتزی تمام خصوصیت‌های شخصیت‌پردازی در روایت‌های رئالیستی را داراست، شخصیت‌ها در فانتزی همانند دیگر گونه‌ها دارای پیشینه، محیط اولیه و حتی عناصری مانند وراثت و خصوصیات فیزیکی هستند؛ عواملی که اثری را به سمت فانتزی پیش می‌برد، لزوماً جنبه‌های فیزیکی شخصیت‌ها نیست. ذهنیات شخصیت اول یک روایت فانتزی معمولاً مهم‌ترین نقش را در شکل گرفتن شخصیت و حتی فانتزی ایفاء می‌کند. در داستان‌های کلاسیک فانتزی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چه در سینما و چه در ادبیات شاهد این هستیم که شخصیت با دغدغه‌ای از پیش شکل‌گرفته خود را به ورطۀ ناشناخته‌ها سوق می‌دهد که این امر روان‌شناختی در قیاس با فانتزی اسطوره‌ای در قرن‌های گذشته بسیار متفاوت است. هدف شخصیت در فانتزی مدرن غربی رسیدن به وجود درونی خود است و فانتزی صرفاً مانند یک مرشد نقش گذرگاهی میان خیال و واقعیت را برای شخصیت ایفاء می‌کند تا شخصیت از این گذرگاه عبور کند. حال سؤال مطرح شده این است که شخصیت‌های فانتزی چه تأثیری در روند شکل‌گیری شخصیت‌های انیمیشن دارند. این پژوهش با هدف شناخت خصوصیات و چگونگی طراحی شخصیت در دنیای فانتزی و با روش تحقیقِ مبتنی بر تحلیل روایت صورت پذیرفته است که از این طریق به چگونگی شخصیت‌پردازی در دو انیمیشن سریالی به نام آریو قهرمان کوچک (محصول کشور ایران) و آن سوی دیوار باغ (محصول کشور امریکا) پرداخته می‌شود و عناصری که سازندۀ یک شخصیت است در این دو سریال فانتزی موردبررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Character Design Practices in Fantasy for Animated TV series (Case Study animated series Over the Garden Wall and the Ario the Little Hero Iranian Animated Series)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Soflaei 1
  • Soheil Khaleghi 2
  • Reza Sarbakhsh 3

1 Assistant Professor at Digital Art, IRIB University

2 M.A in Radio and TV Production. IRIB University

3 M.A Drama literature, University of Tehran

چکیده [English]

Characterization in fantasy has all the characteristics of characterization in realistic narratives; characters in fantasy, like other species, have backgrounds, primary environments, and even elements such as inheritance and physical properties, but factors that drive a work towards fantasy are not necessarily aspects of fantasy.
 In fantasy animations, the world is seen through another window, and the good and evil battles and personality struggles to reach the goal or recover the original tranquility pass through such a filter, the most prominent being its close connection with the age of development and the formation of the teenager's identity. If we compare modern fantasy stories with mythical stories, we can point to the choice of character to achieve the goal. The character of modern western fantasy aims to reach its inner facets, and fantasy merely serves as a crossroads between fantasy and reality. Fantasy is here as a master who teaches the dark and bright aspects of life to the character and the character as Peter Pan or Alice in The wonderland had to pass through this passage.
Animation has the most interraction with fantasy. The purpose of this study was to identify the characteristics and character design of the fantasy world using narrative-based research method to characterize the two internal serial animations (Ario the Little Hero) and the external (beyond the wall of the garden). And the elements that make up a character are dealt with in these two fantasy TV series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fantasy
  • TV Animation
  • Personalization
  • Little Hero Ario
  • Beyond the Garden Wall
امامی، مجید (1373). مقدمه‌ای بر مبانی: شخصیت‌پردازی در سینما، بررسی ساختار، تجلی و ابعاد شخصیت دراماتیک، تهران: انتشارات برگ.
تالکین، جی آر.آر (۱۳۸۵) «فانتزی و کودکان»، ترجمۀ غلامرضا صراف، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۱۰۶-۱۰۴ :126-137.
جکسن، رمزی (۱۳۸۴)«فانتزی‌های ویکتوریایی»، ترجمۀ غلامرضا صراف، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 99: 32-25
شولتز، دوان (1386).نظریه‌های شخصیت، ترجمۀ یوسف کریمی و همکاران، تهران: انتشارات ارسباران.
قلی‌زاده، فرض‌الله (1376) روان‌شناسی شخصیت، تبریز: انتشارات هادی.
محمدی، محمدهادی (۱۳۷۸). فانتزی در ادبیات کودک، چاپ اول، تهران: انتشارات روزگار.
مختاری، رضا (۱۳۹۴). راوی، فانتزی و ادبیات فانتاستیک، تهران: انتشارات سرزمین من.
مسعودی، شیوا (۱۳۸۷). مقدمه‌ای بر فانتزی، تهران: انتشارات نمایش.
پروین، لارنس (1374) روان‌شناسی شخصیت، ترجمۀ محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، جلد دوم، چاپ اول، تهران: رسا.
دادستان، پری‌رخ (1386). روان‌شناسی جنایی، چاپ چهارم، تهران: نشر لیلی.
سیاسی، علی اکبر (1390)، نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روان‌شناسی، چاپ چهاردهم، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
اسماعیل‌پور، ابوالقاسم (‌1377). اسطوره بیان نمادین، تهران‌: سروش‌.
یونگ، کارل گوستاو (1377). انسان و سمبول‌هایش، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی.
Wortham, Stanton (1963). Narratives in action: a strategy for research and analysis / Stanton. Wortham; foreword by Kenneth J. Gergen. New York: Teachers College Press